152-0542/02 – Podniková diagnostika (BD)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu jsou: 1) klasifikovat strukturu podniků a dalších organizací pro účely diagnózy, 2) naučit se aplikovat systémové myšlení, 3) analyzovat finanční zdraví podniku, 4) stanovit hodnotu podniku, 5) analyzovat potenciály podniku, 6) naučit se aplikovat vybrané diagnostické metody, 7) klasifikovat podnikové problémy a metody pro jejich řešení, 8) klasifikovat podnikové krize a hlavní přístupy k nim, 9) analyzovat podnikový potenciál a příležitosti, 10) identifikovat, analyzovat a vyhodnotit podnikatelská rizika, 11) porozumět základním diagnostickým modelům.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V předmětu jsou studenti seznámeni se základy podnikové diagnostiky a naučí se klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování, zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy. Studenti budou umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku a ocenit podnik pomocí různých metod. Dále jsou studenti seznámeni s metodami identifikace, analýzy a hodnocení hlavních faktorů v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí. Budou umět identifikovat, analyzovat a hodnotit silné a slabé stránky podniku a aplikovat použitelné analogie z technické diagnostiky. Zároveň se seznámí s postupy a metodikami jak odhalit, třídit, hodnotit a řešit podnikové problémy.

Povinná literatura:

PARMENTER, David. Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2020. ISBN 978-1-119-62077-8. ROTHAERMEL, Frank T. Strategic management. Fourth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2019. ISBN 978-1-260-09237-0.

Doporučená literatura:

BARNEY, Jay B. a William S. HESTERLY. Strategic management and competitive advantage: concepts and cases. Edition 6. Harlow: Pearson, 2019. ISBN 978-1-292-25804-1. GUARNIERI, Patricia. Decision Models in Engineering and Management. Heidelberg: Springer, 2016. ISBN 978-3319119496.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other particular requirements for the students.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíle předmětu jsou:1)klasifikovat strukturu podniků a dalších organizací pro účely diagnózy,2)naučit se aplikovat systémové myšlení,3)analyzovat finanční zdraví podniku, 4)stanovit hodnotu podniku,5)aplikovat vybrané diagnostické metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Zápočtový test Písemka 20  11 2
                Prezentace metody Projekt 10  6 1
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Rozsah povinné účasti ve cvičeních stanoví garant předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní