152-0542/04 – Podniková diagnostika (BD)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu jsou: 1) klasifikovat strukturu podniků a dalších organizací pro účely diagnózy, 2) naučit se aplikovat systémové myšlení, 3) analyzovat finanční zdraví podniku, 4) stanovit hodnotu podniku, 5) analyzovat potenciály podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V předmětu jsou studenti seznámeni se základy podnikové diagnostiky a naučí se klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování, zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy. Studenti budou umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku a ocenit podnik pomocí různých metod. Dále jsou studenti seznámeni s metodami identifikace, analýzy a hodnocení hlavních faktorů v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí. Budou umět identifikovat, analyzovat a hodnotit silné a slabé stránky podniku a aplikovat použitelné analogie z technické diagnostiky. Zároveň se seznámí s postupy a metodikami jak odhalit, třídit, hodnotit a řešit podnikové problémy.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-1632-4. KALOUDA, František. Finanční a cost-benefit analýza podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 236 s. ISBN 978-80-7380-778-8. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 479 s. ISBN 978-80-271-1701-7.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert. ISBN 978-80-271-2020-8. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. 165 s. ISBN 978-80-271-3124-2. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Čtvrté upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků je prováděno formou zápočtového testu a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vysvětlení základních pojmů. Vznik a vývoj podnikové diagnostiky. 2. Podnik jako systém, modelování podnikových procesů. 3. Základní organizační diagnostické modely. 4. Diagnostika podnikatelského prostředí. 5. Diagnostika finančního zdraví podniku s využitím software 6. Hodnota podniku a základní metody oceňování podniku. 7. Diagnostika silných a slabých stránek podniku. 8. Diagnostika podnikových problémů a jejich řešení pomoví metod vícekriteriálního rozhodování 9. Řízení podnikových rizik. 10. Diagnostika podnikových krizí. 11. Diagnostika podnikových potenciálů. Podnik světové třídy. 12. Diagnostika podnikových výrobních faktorů. 13. Využívání analogií z jiných oborů. Vztah diagnostiky k internímu auditu a controllingu. 14. Terapeutické přístupy a metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Prezentace semestrálního projektu Semestrální projekt 15  8
                Písemný test Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení - povinná účast 75 % Přednášky - doporučené

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - možnost individuálního projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.