152-0803/02 – Plánování a investiční rozhodování firmy (PIRF)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuDr.Ing. Zuzana ČvančarováGarant verze předmětuDr.Ing. Zuzana Čvančarová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
celoživotní Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí, účetnictví a dalších. Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní pohled na proces plánování rozvoje podniku jako celku, investiční rozhodování podniku a využívání poznatků znalostního managementu, což ve vzájemné kombinaci následně v praxi vede ke zvyšování výkonnosti podniku. Stěžejní část předmětu bude věnována především pochopení provázanosti podnikových plánů a jejich naplnění v kontextu se zvyšováním výkonnosti podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

1. MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2432-4. 2. SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha Grada Publishing, 2009. 288 s. ISBN 978-80-247-2952-7. 3. ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola – klíč k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1844-6.

Doporučená literatura:

1. PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada, 2009. 736 s. ISBN 978-80-247-3024-0 2. BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3. 3. FOTR, Jiří a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada, 2012. 384s. ISBN 978-80-247-3985-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní