152-0907/01 – Soudobé trendy, koncepce a inovace v podnikání (STKa Iv P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahové vymezení Soudobé trendy v podnikání ukazují na proměny paradigmat v podnikání a společnosti vůbec. Reflektují nutnou změnu východisek, předpokladů i způsobů myšlení. Podniky a organizace v podmínkách globalizace, vzrůstající neurčitosti, diskontinuit, chaosu a paradoxů se v současnosti snaží přežít a prosperovat. Snaží se využít podstatná témata a koncepty, které souvisejí se změnami podmínek vnějších i vnitropodnikových. Nově vyvíjené koncepce (kupř. síťového podnikání) se opírají o nové pohledy na produktivní faktory, konkurenceschopnost firmy, vč. intelektuálního potenciálu, časových a prostorových souvislostí. Variantní a modelové přístupy podtrhují zcela nové trendy rozvoje podnikání a formování podniků (kupř. satelitní struktury, virtuální podniky, znalostní společností, inteligentní firmy a sítě apod.). Předmět se zaměřuje na soudobý konkurenční potenciál podniku a podnikatelských struktur. V předmětu je obsažena taktéž problematika systémového pohledu na inovace, na jejich místo v podniku a podnikání, na řízení inovací, intelektuální potenciál, řízení změn (vč. tzv. radikálních změn v podnikových procesech). Obsah předmětu navazuje na poznatky prezentované v magisterském studiu v předmětech Rozvoj podnikání A, B, Podniková ekonomika a strategie, Inovační a procesní management, opírá se i o znalosti učiva oborů podniková ekonomika a management, ekonomika podniku, podnikání a jim podobných oborů.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

DĚDINA, J. – MALÝ, M. Moderní organizační architektura. Praha: Alfa Publishing, 2005. ISBN 80-86851-11-7. DOSTÁL, P. – RAIS, K. – SOJKA, Z. Pokročilé metody manažerského rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-138-1. KAPLAN, R.S. – NORTON, D.P. Alignment – systémové vyladění organizace. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-155-0. KASSAY, Š. Podnik a podnikanie. Bratislava: Veda, 2006. ISBN 80-224-0775-5. KOTLER, P. – CASLIONE, J.A. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Brno: Comuter Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. KOŠTURIAK, J. – CHAĹ, J. Inovace - vaše konkurenční výhody. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1466-7. MIKOLÁŠ, Z. a kol. Konkurenční potenciál průmyslového podniku. Praha: H.C. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-379-0. PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Lidé v procesech řízení (Multikulturní dimenze podnikání). Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-28-3. TIDD, J. – BESSANT, J. – PAVITT, K. Řízení inovací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-19-51-7. TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-35-5. VODÁČEK, L. – VODÁČKOVÁ, O. Malé a střední podniky: Konkurence a aliance v Evropské unii. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-099-6. World Development Indicators 2007. World Bank, 2007. ISBN 0-8213-6959-8.

Doporučená literatura:

MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1277-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovaná písemná práce na zadané téma z obsahu předmětu (rozsah cca 10 - 15 stran textu).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové vymezení Soudobé trendy v podnikání ukazují na proměny paradigmat v podnikání a společnosti vůbec. Reflektují nutnou změnu východisek, předpokladů i způsobů myšlení. Podniky a organizace v podmínkách globalizace, vzrůstající neurčitosti, diskontinuit, chaosu a paradoxů se v současnosti snaží přežít a prosperovat. Snaží se využít podstatná témata a koncepty, které souvisejí se změnami podmínek vnějších i vnitropodnikových. Nově vyvíjené koncepce (kupř. síťového podnikání) se opírají o nové pohledy na produktivní faktory, konkurenceschopnost firmy, vč. intelektuálního potenciálu, časových a prostorových souvislostí. Variantní a modelové přístupy podtrhují zcela nové trendy rozvoje podnikání a formování podniků (kupř. satelitní struktury, virtuální podniky, znalostní společností, inteligentní firmy a sítě apod.). Předmět se zaměřuje na soudobý konkurenční potenciál podniku a podnikatelských struktur. V předmětu je obsažena taktéž problematika systémového pohledu na inovace, na jejich místo v podniku a podnikání, na řízení inovací, intelektuální potenciál, řízení změn (vč. tzv. radikálních změn v podnikových procesech). Obsah předmětu navazuje na poznatky prezentované v magisterském studiu v předmětech Rozvoj podnikání A, B, Podniková ekonomika a strategie, Inovační a procesní management, opírá se i o znalosti učiva oborů podniková ekonomika a management, ekonomika podniku, podnikání a jim podobných oborů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.