152-0908/02 – Správa společností (SS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pojetí předmětu oproti magisterskému studiu se liší ve větším důrazu na teoretická východiska a teoretické principy vlastnické správy společností, vlastnických práv a smluvních vztahů, v rozšíření dvou základních modelů o submodely japonský a středozemní a zejména v podrobnější analýze správy společností v zemích střední a východní Evropy, které prošly transformací. Základní používanou metodou je komparativní analýza.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Základní teoretická východiska k problematice vlastnické správy a kontroly společností (zejména akciových). Teorie vlastnických práv a smluvních vztahů. Vnitřní a vnější vlastnická kontrola. Dva základní modely vlastnické kontroly. Praktické fungování správy společností v zahraničí a v ČR. Správní orgány ve společnostech a jejich úloha. Selhání správy společností v zahraničí a v ČR.

Povinná literatura:

Hučka, M.: Vlastnická správa korporací. Sborník vědeckých prací – řada ekonomická, mimořádné číslo. Ostrava: VŠB-TU, 2002. Keasey, K., Thompson,S., Wright,M.: Corporate Governance, Vol. I-IV. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 1999. Klírová, J.: Corporate Governance. Správa a řízení obchodních společností. Praha: Management Press, 2001. Mallin, Ch.A.: Corporate Governance. Oxford: University Press, 2004. Malý, M., Theodor,M., Peklo,J.: Řízení a správa společností (Corporate Governance). Praha: VŠE, 2002. Milgrom, P., Roberts,J.: Modely rozhodování v ekonomii a managementu. Praha: Grada Publishing 1997. Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 1996. Roubíček, L.: Corporate Governance. Ostrava: VŠB-TU 1998. Schütte, C.: Privatization and Corporate Control in the Czech Republic. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2000.

Doporučená literatura:

ARUN, T. G., TURNER, J. (eds.) Corporate Governance and Development. Reform, Financial Systems and Legal Framework. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009. CALKOEN, W.J.L. (ed.) The Corporate Governance Review. London: Law Business Research, 2011. CLARKE, T. International Corporate Governance. A Comparative Approach. London: Routledge, 2007. HUČKA, M., KISLINGEROVÁ, E., MALÝ, M. Vývojové tendence velkých podniků. Podniky v 21. století. Praha: C.H.Beck, 2011. HUČKA, M., MALÝ, M., OKRUHLICA, F. Správa společností. Praha: Kernberg Publishing, 2007. KLUSOŇ, V. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha: Karolinum, 2010. MALLIN, CH. A. Corporate Governance. New York: Oxford University Press, 2007. MALLIN, CH. A. Handbook on International Corporate Governance Country Analyses. Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. NACIRI, A. (ed.) Corporate Governance Around the World. New York: Routledge, 2011. The Handbook of International Corporate Governance: A Definitive Guide. London: The Institute of Directors, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studim doplňkové literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní teoretická východiska k problematice vlastnické správy a kontroly společností (zejména akciových). Teorie vlastnických práv a smluvních vztahů. Vnitřní a vnější vlastnická kontrola. Dva základní modely vlastnické kontroly. Praktické fungování správy společností v zahraničí a v ČR. Vývoj správy společností v zemích střední a východní Evropy. Správní orgány ve společnostech a jejich úloha. Selhání správy společností v zahraničí a v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.