152-0909/01 – Soudobé koncepce a modely podnikání (SouKaMPod)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět o pokročilých poznatcích, koncepcích a modelech podnikání 2. Rozumět podstatě soudobému podnikání a PEM 3. Určit hlavní a dílčí cíle a směry soudobé PEM 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout ve zprávě ze samostudia efektivní doporučení k rozvoji podnikání a PEM 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (zprávy ze samostudia) a dovést jej k racionální prezentaci 6. Obeznámit se s teorií a praxí soudobé teorie a praxe podnikání a PEM, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu dalších trendů podnikání a PEM

Vyučovací metody

Anotace

Soudobé pojetí podnikání pod vlivem globalizace, nových technologických, ekonomických, sociálních, ekologických a manažerských trendů. Koncepce tzv. synergického (síťového) podnikání opírajícího se nové pohledy na produktivní faktory a konkurenceschopnost firmy vč. intelektuálního potenciálu, časových a prostorových souvislostí. Variantní a modelové příklady soudobého podnikání podtrhující zcela nové trendy rozvoje podnikání a formování podniků (kupř. sítové, satelitní, virtuální podniky, znalostní společnosti, inteligentní firmy apod.). Předmět se zaměřuje na soudobý konkurenční potenciál podniku, dynamiku jeho rozvoje a nové transnacionální charakteristiky formování podniku a podnikatelských struktur. Obsah předmětu navazuje na poznatky prezentované v magisterském studiu v předmětech Rozvoj podnikání A, B a opírá se o znalosti učiva oborů podniková ekonomika a management, ekonomika podniku, podnikání a jim podobných oborů.

Povinná literatura:

Kassay, Š.: Podnik svetovej triedy. Nové Zámky: Strateg 2001. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost firmy. Praha: Grada 2005. Mikoláš, Z.: Podnikání a podnik B. Ostrava: VŠP 2006.

Doporučená literatura:

Fiala, P.: Modelování dodavatelských řetězců. Praha: Professional Publishing 2005. Petříková, R. a kol.: Lidé-zdroje kvality, znalostí a podnikových výkonů. Ostrava: DTO 2002. Skokan, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis 2004. Vodáček, L.-Vodáčková, O.: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. Praha: Management Press 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku