152-0909/01 – Contemporary Conceptions and Enterprise Models (SouKaMPod)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., prof.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., prof.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., prof.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 90+0
Part-time Credit and Examination 90+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know about advanced findings, concepts and models in enterprise 2. To understand the basics of present enterprise and BEM (Business Economics and management) 3. To appoint main and partial goals, potentials and directions of the present BEM 4. To assess the already known stage of the PTE, evaluate main factors of change of the present stage and knowledge, propose effective recommendation for the development of enterprise and BEM in the self-study report 5. To handle and understand the basics of the problem solving ( the report from the self-study) and be able to a rational presentation 6. To apprise of the theory and experience of the present theory and experience of BEM, apply theoretical findings to practical analytical conclusions and outlines of other trends of BEM

Teaching methods

Summary

Soudobé pojetí podnikání pod vlivem globalizace, nových technologických, ekonomických, sociálních, ekologických a manažerských trendů. Koncepce tzv. synergického (síťového) podnikání opírajícího se nové pohledy na produktivní faktory a konkurenceschopnost firmy vč. intelektuálního potenciálu, časových a prostorových souvislostí. Variantní a modelové příklady soudobého podnikání podtrhující zcela nové trendy rozvoje podnikání a formování podniků (kupř. sítové, satelitní, virtuální podniky, znalostní společnosti, inteligentní firmy apod.). Předmět se zaměřuje na soudobý konkurenční potenciál podniku, dynamiku jeho rozvoje a nové transnacionální charakteristiky formování podniku a podnikatelských struktur. Obsah předmětu navazuje na poznatky prezentované v magisterském studiu v předmětech Rozvoj podnikání A, B a opírá se o znalosti učiva oborů podniková ekonomika a management, ekonomika podniku, podnikání a jim podobných oborů.

Compulsory literature:

Kassay, Š.: Podnik svetovej triedy. Nové Zámky: Strateg 2001. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost firmy. Praha: Grada 2005. Mikoláš, Z.: Podnikání a podnik B. Ostrava: VŠP 2006.

Recommended literature:

Fiala, P.: Modelování dodavatelských řetězců. Praha: Professional Publishing 2005. Petříková, R. a kol.: Lidé-zdroje kvality, znalostí a podnikových výkonů. Ostrava: DTO 2002. Skokan, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis 2004. Vodáček, L.-Vodáčková, O.: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. Praha: Management Press 2004.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 0  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.