152-0910/01 – Soudobé logistické koncepce (SLK)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výstupy: schopnost identifikovat a objasňovat problémy a potenciály v logistických sítích, srovnávat různé přístupy k jejich řešení a navrhovat směry řešení v reálné situaci.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá strategickými otázkami rozvoje logistických sítí, koncepty řešení logistických problémů z pohledu integrace, koordinace a synchronizace toků, novými nositeli flexibility a partnerstvím v logistických sítích.

Povinná literatura:

Fiala, P.: Modelování dodavatelských řetězců. Praha: Professional Publishing, 2005. Christopher, M.: Logistika v marketingu. Management Press, Praha, 1998. Košturiak, J. – Frolík, Z. a kol.: Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. Lambert, D.M. - Stock,J. - Ellram, L.M.: Logistika. Praha: Computer Press, 2000. Logistika. Soubor odborných příspěvků k metodologii a k aplikačním nástrojům. Mimořádné číslo Sborníku vědeckých prací VŠB – Technické univerzity Ostrava, řada ekonomická a hutnická. 2001. Macurová, P.: Logistické řízení. In Bělohlávek, F. a kol.: Management. Brno: Computer Press, 2006. Kapitola 14. Pernica, P.: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. 1., 2., 3. díl. Praha: Radix, 2004.

Doporučená literatura:

Liker, J. K.: Tak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-807261-173-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Současné projevy dynamiky v dodavatelských sítích Nové nároky, rizika, šance a otevřené otázky v logistice (včetně faktorů zranitelnosti dodavatelských sítí) Řízení rizik v logistice Měření a diagnostikování logistické výkonnosti. Rozvíjení interní a externí logistické integrace. Navrhování logistických řetězců.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku