152-0911/01 – Influence of Enterprise Environment on Enterprise Development (VPPRP)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 90+0
Part-time Credit and Examination 90+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti podnikatelského prostředí a jeho vlivu na rozvoj podnikání v současném globalizovaném světě a v konkrétních podmínkách Moravskoslezského kraje.

Teaching methods

Summary

Rostoucí dynamika změn podnikatelského prostředí se přetavuje v novou kvalitu, někdy označovanou jako turbulentní doba /Drucker/, jindy jako doba, kdy prosperita se rodí z chaosu /Peters/, nová ekonomika /kupř. Zlatuška/, znalostní společnost /kupř. Truneček/ apod. Je tím předestřen aktuální požadavek studovat a poodhalit příčiny, důsledky i mechanismy, které by dávaly dostatečnou naději podnikatelským subjektům rozvíjet se a být konkurenceschopnými. Předmět vychází z výzkumného zaměření garanta a snaží se reagovat na nové fenomény, jakými se sílící intenzitou začínají být (kupř. v moravskoslezském regionu) vlivy silných špičkových investorů na ostatní podnikatelské subjekty, koncentrace setkávajících se různých kultur managementu, marketingu, podnikání apod. (multikulturální faktor v podnikání), progresivní podnikatelská infrastruktura (v podobě vědeckotechnologických parků, inovativních a transferových center, erupčních klastrů atd.).

Compulsory literature:

Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. ISBN 80-864588-03-2. Kolektiv autorů: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-902713-5-9. Peters, T.: Prosperita se rodí z chaosu. Praha: Pragma, 2001. ISBN 80-7205- 816-9. Ludvík, L. – Mikoláš, Z.: Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání. Ostrava: Repronis, 2003. ISBN 80-7329-037-5. Jirásek, A. J.: Agenda příštích let. Praha: Alfa Publishing, 2006.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 60  0 3
        Exercises evaluation Credit 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.