152-0912/01 – Oceňování majetku a podniků (OM a P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity10
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

aaa

Vyučovací metody

Anotace

Teoretické základy oceňování podniku. Finanční analýza jako součást ocenění firmy. Finanční plán. Podnikatelský záměr. Riziko. Majetkové ocenění. Substanční metoda. Výnosové metody. Metoda kapita1izace zisku. Metoda diskontu cash-flow. Kalkulovaná úroková míra pro účely ocenění podniku. Metody založené na analýze trhu. Oceňování synergií.

Povinná literatura:

Bradáč, A., Fiala, J. Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). Linde, Praha 1999. Brealey, R. A., Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: East Publishing, 1999. Copeland, T., Kollet, T., Murrin, J. Stanovení hodnoty firem. Victoria Publishing, 1991. Higgins, R. C. Analýza pro finanční management. Grada Publishing, Praha 1997. Kislingerová, E. Oceňování podniku. C.H.Beck, Praha 2001. MAŘÍK, M. a kol.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku