152-0914/01 – Systém řízení jakosti (SŘJ)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro doktorský stupeň studia. Cílem předmětu je objasnit cíle a principy vytváření a rozvoje systémů managementu jakosti v organizacích. Absolvent předmětu pochopí smysl a funkce systémů managementu jakosti, získá schopnost koncipovat strukturu systému pro konkrétní podmínky, iniciovat a usměrňovat aktivity při vytváření a rozvoji systémů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Systém managementu jakosti je chápán jako nástroj ke zvyšování výkonnosti organizace. Jsou prezentovány a srovnány různé přístupy k systémům managementu jakosti a vysvětlovány postupy při vytváření systému.

Povinná literatura:

HNÁTEK, Jan. Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky. Praha: Česká společnost pro jakost, 2016. ISBN 978-80-02-02642-6. NENADÁL, Jaroslav. Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit?. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4.

Doporučená literatura:

NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí jakosti. 2.Principy měření a hodnocení jakosti. 3.Systémový přístup a procesní orientace managementu jakosti. 4.Ekonomické aspekty jakosti. 5.Právní rámec problematiky zabezpečování jakosti. 6.Vliv globalizace a integračních tendencí na systémy managementu jakosti. 7.Systémy jakosti podle přístupu ISO řady 9000 a 14 000. 8.Systémy managementu jakosti a potřeba integrity systému řízení organizace. 9.Zvláštnosti systémů managementu jakosti v různých typech organizací. 10.Systémy jakosti podle přístupu TQM. 11.Projektování, auditování a rozvoj systémů managementu jakosti. 12.Modely úspěšnosti organizace a jejich aplikace při tvorbě strategických záměrů. 13.Informační podpora v systémech managementu jakosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.