152-0915/01 – Vybrané metody a techniky zajišťování jakosti (VM a TZJ)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro doktorský stupeň studia. Absolvent získá schopnost identifikovat problém problém s kvalitou, nalézt vhodnou kombinaci metod pro analýzu problému a jeho řešení, získá dovednosti při aplikaci metod a syntetizaci výsledků řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na postupy při zajišťování a zlepšování jakosti a na vhodné metody a techniky v této oblasti. Zahrnuje metody a techniky využívané při plánování jakosti, při měření a hodnocení jakosti, při analýze a diagnostice procesů a při zlepšování jakosti. Důraz je kladen na nepřetržitost procesu zlepšování a na aplikaci statistických metod.

Povinná literatura:

Tošenovský, J. – Noskievičová, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex, 2000. ISBN 80-7225-040-X. PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha 2001. ISBN 80-7226-543-1. Nenadál, J. - Halfarová, P. - Vykydal, T.: Benchmarking. Praha: Management Press, 2011. ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy. 1994. Košturiak, J. – Boledovič, L. – Krišťak, J. – Marek, M.: Kaizen. Osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2349-2.

Doporučená literatura:

MACUROVÁ, P. : Řízení jakosti B. Ostrava:. VŠB - TU, 2008. ISBN 978-80-248-1720-0. VEBER, J. A KOL.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studim doplňkové literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Plánování, zajišťování a zlepšování jakosti - principy, vazby, procesní orientace. 2.Srovnání přístupů ke zlepšování jakosti - Kaizen, Six Sigma, reengineering, jejich kombinace, využití teorie omezení. 3.Týmová práce v managementu jakosti - význam, formy, výcvik týmů. 4.Práce s variabilitou v diagnostice a zlepšování jakosti - variabilita jako přirozená vlastnost jevů, náhodné a vymezitelné příčiny variability, statistické nástroje pro identifikaci a studium variability jakosti. 5.Metody a techniky při měření a hodnocení jakosti 6.Sebehodnocení a benchmarking v managementu jakosti. 7.Metody využívané při plánování jakosti - QFD, FMEA, FTA, DOE, hodnotová analýza apod. 9.Sedm elementárních a sedm nových nástrojů v managementu jakosti. 10.Statistická přejímka. 11.Softwarová podpora pro diagnostiku a zlepšování jakosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.