152-0915/02 – Vybrané metody a techniky zajišťování jakosti (VM a TZJ)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro doktorský stupeň studia. Absolvent získá schopnost identifikovat problém problém s kvalitou, nalézt vhodnou kombinaci metod pro analýzu problému a jeho řešení, získá dovednosti při aplikaci metod a syntetizaci výsledků řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na postupy při zajišťování a zlepšování jakosti a na vhodné metody a techniky v této oblasti. Zahrnuje metody a techniky využívané při plánování jakosti, při měření a hodnocení jakosti, při analýze a diagnostice procesů a při zlepšování jakosti. Důraz je kladen na nepřetržitost procesu zlepšování a na aplikaci statistických metod.

Povinná literatura:

Tošenovský, J. – Noskievičová, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex, 2000. ISBN 80-7225-040-X. PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Computer Press, Praha 2001. ISBN 80-7226-543-1. Nenadál, J. - Halfarová, P. - Vykydal, T.: Benchmarking. Praha: Management Press, 2011. ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy. 1994. Košturiak, J. – Boledovič, L. – Krišťak, J. – Marek, M.: Kaizen. Osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2349-2.

Doporučená literatura:

MACUROVÁ, P. : Řízení jakosti B. Ostrava:. VŠB - TU, 2008. ISBN 978-80-248-1720-0. VEBER, J. A KOL.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doplňkové literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metodologie nepřetržitého zlepšování kvality. 2. Přístupy Kaizen a Six Sigma. 2. Statistické základy analýzy kvality. 3. Metody a techniky zabezpečování kvality ve fázi navrhování produktů a procesů (QFD, DOE, FMEA, FTA, hodnotové inženýrství, poka-yoke aj.). 4. Statistické a grafické nástroje analýzy kvality. 5. Rozvoj počítačové podpory při měření a analýze kvality.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.