153-0006/01 – Speciální seminář (SS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- osvojení si dovedností spojených s přípravou a tvorbou diplomové práce - prohloubení znalostí z předmětné problematiky

Vyučovací metody

Anotace

Věcný obsah speciálního semináře se odvíjí od zaměření semináře. Zaměření semináře (včetně vedoucích jednotlivých seminářů a způsobů přihlašování do semináře) je upraveno vyhláškou garanta oboru Veřejná ekonomika a správa pro každý akademický rok, vždy před zahájením semestru.

Povinná literatura:

Stanovuje příslušný vedoucí speciálního semináře.

Doporučená literatura:

- Zásady pro vypracování diplomové práce - dle zaměření zvoleného speciálního semináře a tématu připravované diplomové práce

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Konzultace se studenty k odborným tématům na základě jejich studia literatury doporučené v semináři. 2. Prohlubování dovedností v oblasti metodiky odborné (výzkumné) práce zejména z hledisek - vymezení problému, stanovení cíle a obsahové struktury práce, - formulace pracovních hypotéz, - volby metod k ověření hypotéz, - práce s odbornou literaturou, včetně osvojení pravidel bibliografické citace. 3. Stanovení obsahového zaměření diplomové práce, cíle práce. 4. Formulace pracovní hypotézy a vymezení metod vhodných k jejímu ověření. 5. Vymezení základní literatury odpovídající obsahovému zaměření práce. 6. Řešení konkrétního úkolu dle pokynů vedoucího semináře. Pozn.: Konkrétní věcný obsah speciálního semnáře se odvíjí od zaměření semináře. Zaměření semináře (včetně vedoucích jednotlivých seminářů a způsobů přihlašování do semináře) je upraveno vyhláškou garanta oboru Veřejná ekonomika a správa pro každý akademický rok, vždy před zahájením semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku