153-0055/01 – Veřejná ekonomika (.)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Veřejná ekonomika je pojata ze tří základních částí.První část "Základy veřejné ekonomiky" je vstupem do problematiky, zmíněna je i nová vědní disciplína - veřejná politika. Druhá část "Vybrané nástroje veřejné ekonomiky" je nejobsáhlejší.Zde jsou aplikovány nástroje jako veřejné finance, veřejné investice, veřejná podpora a veřejné kontrola .Třetí část je věnována "Organizacím a podnikům ve veřejné ekonomice" v České republice.

Povinná literatura:

základní 1.Halásková,M.,Kovář,J.Veřejná ekonomika a veřejná správa.Ostrava:Ekf,2004. ISBN 80-248-0587-1 2. Halásek,D, Veřejná ekonomika. Texty DIV- 3 sešity.Ostrava: Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 doporučená 3.Halásková,M.Veřejná ekonomika.Ostrava: VŠB-TU Ostrava,Ekf,2002 ISBN 80-248- 0024-1 4.Nemec,J.Verejná ekonómia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, EkF, 2000 5.Strecková, Y., Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejná ekonomika - definice pojmy, obsah a pojetí, vzájemný vztah s veřejnou ekonomií a politikou 2. Základní teoritická východiska - veřejné statky( čisté, smíšené), externality jejich význam a uplatnění, poručnický statek 3. Úloha státu v ekonomice - tržní selhání, vládní selhání, zásahy státu, formy, funkce a typologie státu 4. Teorie veřejné volby - předmět zkoumání,volební proces,význam a aplikace pro veřejný sektor, přímá a nepřímá demokracie (pravidla hlasování), volič medián 5. Veřejná politika - objekty, subjekty, teoretická východiska, cíle, veřejná politika jako vědní disciplína i společenská praxe. 6. Veřejná správa - pojetí, funkce , vztahy s veřejnou ekonomikou,struktura odvětví veřejné správy,reforma veřejné správy, 7.Veřejný a občanský sektor - definice, vznik, vývoj, velikost,veřejný sektor a potřeby, faktory ovlivňující veřejný sektor, efektivnost ve veřejném sektoru 8. Veřejná kontrola - obecná východiska, typy, předpoklady, hlediska členění, význam a použití,Veřejný ochránce práv, finanční kontrola ve veřejné správě 9. Veřejné finance - veřejné rozpočty, rozpočtová skladba a rozpočtový proces,veřejné příjmy a výdaje, rozpočtový deficit, veřejný dluh 10. Mezinárodní veřejné finance - rozpočet EU(příjmy a výdaje EU), strukturální fondy, přijímání a kontrola rozpočtu EU, jeho problémy 11.Veřejné investice a veřejná podpora - uplatnění a použití veřejných investic ve veřejné ekonomice,veřejná podpora 12. Veřejné zakázky - veřejná zakázka její význam,předpoklady a uplatnění, způsoby zadávání,náležitosti,Veřejná obchodní soutěž 13. Veřejná informatika - cíle a priotity státní informační politiky,informační systém, územní informační systémy,svobodný přístup k informacím, e- government 14.Organizace a sektory ve veřejné ekonomice organizace působící v ČR,organizačrní složky státu a samosprávných celků, příspěvkové organizace,organizace nestátního neziskového sektoru, specifika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.