153-0055/01 – Public Economics (.)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The course of Public Economy was divided in to three parts. The first one called Principles of Public Economy is introduction in to the basic problematic. It is discussed new scientific discipline called Public Policy. The second part Selected Instruments of Public Economy is the most comprehensive. There are discussed instruments of public economy as public finance, public investments, public support, public control etc. The third part is called Institutions in Public Economy in Czech Republic.

Compulsory literature:

základní 1.Halásková,M.,Kovář,J.Veřejná ekonomika a veřejná správa.Ostrava:Ekf,2004. ISBN 80-248-0587-1 2. Halásek,D, Veřejná ekonomika. Texty DIV- 3 sešity.Ostrava: Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 doporučená 3.Halásková,M.Veřejná ekonomika.Ostrava: VŠB-TU Ostrava,Ekf,2002 ISBN 80-248- 0024-1 4.Nemec,J.Verejná ekonómia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, EkF, 2000 5.Strecková, Y., Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Veřejná ekonomika - definice pojmy, obsah a pojetí, vzájemný vztah s veřejnou ekonomií a politikou 2. Základní teoritická východiska - veřejné statky( čisté, smíšené), externality jejich význam a uplatnění, poručnický statek 3. Úloha státu v ekonomice - tržní selhání, vládní selhání, zásahy státu, formy, funkce a typologie státu 4. Teorie veřejné volby - předmět zkoumání,volební proces,význam a aplikace pro veřejný sektor, přímá a nepřímá demokracie (pravidla hlasování), volič medián 5. Veřejná politika - objekty, subjekty, teoretická východiska, cíle, veřejná politika jako vědní disciplína i společenská praxe. 6. Veřejná správa - pojetí, funkce , vztahy s veřejnou ekonomikou,struktura odvětví veřejné správy,reforma veřejné správy, 7.Veřejný a občanský sektor - definice, vznik, vývoj, velikost,veřejný sektor a potřeby, faktory ovlivňující veřejný sektor, efektivnost ve veřejném sektoru 8. Veřejná kontrola - obecná východiska, typy, předpoklady, hlediska členění, význam a použití,Veřejný ochránce práv, finanční kontrola ve veřejné správě 9. Veřejné finance - veřejné rozpočty, rozpočtová skladba a rozpočtový proces,veřejné příjmy a výdaje, rozpočtový deficit, veřejný dluh 10. Mezinárodní veřejné finance - rozpočet EU(příjmy a výdaje EU), strukturální fondy, přijímání a kontrola rozpočtu EU, jeho problémy 11.Veřejné investice a veřejná podpora - uplatnění a použití veřejných investic ve veřejné ekonomice,veřejná podpora 12. Veřejné zakázky - veřejná zakázka její význam,předpoklady a uplatnění, způsoby zadávání,náležitosti,Veřejná obchodní soutěž 13. Veřejná informatika - cíle a priotity státní informační politiky,informační systém, územní informační systémy,svobodný přístup k informacím, e- government 14.Organizace a sektory ve veřejné ekonomice organizace působící v ČR,organizačrní složky státu a samosprávných celků, příspěvkové organizace,organizace nestátního neziskového sektoru, specifika

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner