153-0059/01 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SECH)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Eva Kovářová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Eva Kovářová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku chudoby, deprivace, příjmové nerovnosti a sociálního vyloučení a jejich řešení. Problematika je zasazena do rámce vybraným ekonomických teorií. V rámci předmětu jsou představeny a následně také aplikovány vybrané koncepty chudoby a jejího měření, a také sociální vyloučení v jeho jednotlivých dimenzích a možnosti jeho sledování. Témata jsou diskutována jak ve vyspělých, tak rozvojových zemích, přičemž jsou hodnoceny přístupy k řešení obou ekonomicko-sociálních jevů. Téma chudoby je akcentováno v kontextu aktuálních otázek migrace či požadavku na udržitelný rozvoj. Vybrané koncepty měření a sledování výskytu chudoby a sociálního vyloučení jsou využity při řešení praktických příkladů s využitím mezinárodních statistických databází i primárních sběrů dat.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

zápočet

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: 75% participation in exercises

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0311A050012) Applied economics (S01) International Economic Relations P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0312A050001) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner