153-0071/02 – Sociální statistika ()

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Věcný obsah, organizace, metodika a výstupy statistických zjišťování v jednotlivých oblastech sociální statistiky, vč. faktografické dokumentace současného stavu a základních vývojových tendencí.

Povinná literatura:

Hronová, S.,Jílek, J. Moravová, J. Úvod do sociálněhospodářské statistiky. 2.vyd. Praha: VŠE, 2000. Moravová, J. Základy sociální statistiky. Praha: VŠE, 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Postavení statistiky a statistických úřadů v tržních ekonomikách. Státní statistická služba v ČR. Statistické orgány OSN. EUROSTAT. 2.Realizace práva na informace. Ochrana individuálních dat. Program statistických zjišťování. Statistický publikační systém. 3.Vymezení sociální statistiky. Soustavy ukazatelů sociální statistiky. Specifika statistického zobrazování sociálních jevů. Příprava statistického zjišťování. Parametry statistického zjišťování. Výběrová a vyčerpávající zjišťování. Mikrocensy. 4.Nástroje srovnatelnosti statistických informací(statistické klasifikace a číselníky, základní typy ekonomických a sociálních klasifikací: OKEČ,KKOV, MKN, KZAM, CZ-COICOP a další. 5.Demografická statistika. Charakteristika informačních zdrojů. Sčítání lidu, domů a bytů. Základní systémy ukazatelů demografické statiky a demografické dynamiky. Publikační systém demografických dat ČSÚ. Regionalizace demografických dat. 6.Statistika práce. Informační zdroje pro zjišťování zaměstnanosti obyvatelstva. Zjišťování nákladů práce. Mezinárodní srovnatelnost dat o zaměstnanosti. 7.Statistika trhu práce. Informační zdroje o trhu práce a mobilitě na trhu. Mezinárodní srovnatelnost dat o trhu práce v ČR. 8.Statistika životní úrovně obyvatelstva. Kvantifikace kategorie životní úrovně. Systémy ukazatelů. Statistika příjmů, výdajů a spotřeby domácností. 9.Statistika bydlení. Statistika bytového fondu. Informační zdroje. 10.Vzdělání a statistika školství. 11.Zdraví a statistika zdravotnictví. 12.Statistika sociálního zabezpečení a sociálních služeb. 13.Statistika sociálních deviací, kriminality. 14.Mezinárodní souvislosti v sociální statistice (harmonizace statistických systémů, srovnatelnost dat, informační zdroje pro komparace, prezentace dat mezinárodní statistiky).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku