153-0076/01 – Veřejné finance (VF)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KNE04 Ing. Silvie Goliášová
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat soustavu veřejných rozpočtů. Identifikovat a klasifikovat základní zdroje veřejných rozpočtů. Popsat vztahy mezi veřejnými rozpočty. Popsat strukturu veřejných rozpočtů. Charakterizovat hlavní problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí. Postihuje hlavní funkce veřejných rozpočtů a hlavní typy jejich příjmů – daně a poplatky. Dále postihuje typy veřejných rozpočtů používaných v České republice a jejich principy hospodaření, tj.: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizačních složek a příspěvkových organizací a rozpočet Evropské unie a dalších nadnárodních organizací.

Povinná literatura:

KINŠT, J. Rozpočtová skladba v roce 2004: Strukturální politika EU a praktické příklady: publikace pro pracovníky orgánů státní správy, obcí, krajů a jejich organizačních složek. 1.vyd. Praha: Pragoeduca, 2004. 218 s. SBN 80-7310-016-9. PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1.vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4. PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. 3.vyd. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2005. 527 s. ISBN 80-7357-049-1. PILNÝ, J. Veřejné finance. 2.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, FES, 2000. 230 s. ISBN 80-7194-319-3. SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2006 a rozpočtový proces. 1.vyd. Rožďalovice: REVOS-L, 2006. 167 s. ISBN 80-903160-3-4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět veřejných financí - struktura veřejných financí v podmínkách České republiky, - funkce veřejných financí, - toky v ekonomice mezi sektory, - srovnání velikosti veřejných financí v různých zemích. 2. Struktura veřejných výdajů a příjmů - hlediska a přístupy ke klasifikaci činností uplatnitelná ve rámci veřejných financí, - tendence vývoje veřejných výdajů, příčiny růstu veřejných výdajů, - typy příjmů veřejných rozpočtů, 3. Typy daní - daně z důchodů jednotlivců a společností, - univerzální a selektivní spotřební daně, - daně z majetku a bohatství, zdanění v případě úmrtí, cla, dávky, poplatky. 4. Daně a zásady zdaňování - zásada užitku, zásada schopnosti daňové úhrady, - vertikální a horizontální spravedlnost, - zdaňování důchodů, zdaňování spotřeby. 5. Fiskální federalizmus - vertikální a horizontální struktura rozpočtové soustavy, fiskální decentralizace, - zásady financování jednotek v sytému fiskálního federalismu, 6. Rozpočtová pravidla státu – státní rozpočet - rozpočtová soustava, typy příjmů a výdajů státního rozpočtu, - rozpočtová opatření, rezervy, - rozpočtová skladba. - státní rozpočet jako historická kategorie a jeho atributy, - rozpočtový proces, - vyrovnanost státního rozpočtu – metodické problémy, - státní pokladna. 7. Veřejné fondy České republiky - tvorba zdrojů fondů, použití prostředků, pravidla hospodaření, - státní fondy, - privatizační majetkové fondy, - svěřenecké fondy, - fondy typu vládních agentur, 8. Rozpočtové určení a správa daní a poplatků v České republice - rozpočtové určení daní, - správní poplatky, - soudní poplatky, - poplatky za znečistění životního prostředí, - místní poplatky. - územní finanční orgány a jejich územní působnost, 9. Územní finance České republiky - rozpočty obcí a krajů, orgány územních celků, - zásady hospodaření a rozpočtový proces, - druhy příjmů a výdajů, příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, dotace, - možnosti ovlivňování příjmů, zřizování organizací, zadluženost. 10. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek - samostatnost hospodaření, jejich vznik, vztah ke zřizovateli, - fondy, - hlavní a jiná činnost, - zlepšený hospodářský výsledek, - rozdíly pravidel hospodaření podle druhu zřizovatele. 11. Společný rozpočet Evropské unie - rozpočet Evropské unie, - pravidla při sestavování společného rozpočtu, - vyrovnanost rozpočtu, procedura sestavování, - příjmy a výdaje společného rozpočtu, monitorování rozpočtů členských zemí Evropské unie. 12. Rozpočtová politika a veřejný dluh - příčiny vzniku veřejného dluhu, mimorozpočtové příčiny vzniku veřejného dluhu, - čistý dluh, hrubý dluh, ekonomie veřejného dluhu, - veřejný dluh České republiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku