153-0077/01 – Sociální politika (SP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• popsat systém sociální politiky • charakterizovat základní etapy vývoje sociální politiky a objasnit faktory, které vedly ke změnám • vysvětlit podstatu nerovnosti ve společnosti, koncepty chudoby a přístupy k jejímu měření • charakterizovat účel kolektivního vyjednávání • popsat základní aspekty mzdové politiky z pohledu sociální politiky • objasnit účel, strukturu a základní znaky programů sociálního zabezpečení a péče o zdraví • vypočítat životní minimum a částku živobytí pro konkrétní osobu, rodinu • vyhodnotit sociální událost a nalézt řešení v sociálně zdravotním systému

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je orientován na objasnění základních principů a mechanismů fungování sociální politiky v České republice v kontextu mezinárodního vývoje. Důraz je kladen na ekonomickou dimenzi sociální politiky. Student je seznámen se základními aspekty vývoje sociální politiky a zejména s charakteristikou současného stavu. Jsou vysvětleny jednotlivé modely sociální politiky, vazba na hospodářskou politiku a faktory, které koncepci sociální politiky ovlivňují. Rozebrána je úloha subjektů v sociální politice a zdroje a nástroje jejího financování. Pozornost je zaměřena na problém nerovnosti ve společnosti, zejména chudoby, a přístupy k jejímu řešení. V předmětném zájmu jsou základní sociální ekonomické aspekty politiky zaměstnanosti (s těžištěm na zabezpečení v nezaměstnanosti) a politiky mzdové, dále základní parametry systému sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální péče - pomoc), sociální aspekty zdravotní politiky a role sociální politiky v oblasti vzdělávání a bydlení. (Ekonomická dimenze problematiky je dále prohlubována ve volně navazujícím předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení; mezinárodnímu kontextu se podrobněji věnuje předmět Sociální politika v zemích EU.)

Povinná literatura:

Základní: Fachinelli, H. Sociální politika a sociální zabezpečení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003. ISBN ISBN 80-248- 0337-2 (el.studijní opora). Aktualizovaná verze, leden 2007

Doporučená literatura:

Krebs, V.a kol. Sociální politika.Praha: Aspi Publishing, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojmové vymezení sociální politiky a její postavení v ekonomice (pojetí a obsah sociální politiky, nástroje, subjekty, principy, makroekonomická a makrosociální dimenze sociální politiky, účinky sociální politiky). 2. Geneze sociální politiky v mezinárodním měřítku (etapy vývoje sociální politiky, úloha státu a nestátních subjektů v sociální politice, typologie sociálního státu - státu sociálních služeb - dle diferenciačních kritérií). 3. Nerovnost ve společnosti, spravedlnost a efektivnost, chudoba sociální stratifikace, kritéria spravedlivého rozdělování, základní kategorie a koncepty chudoby, metody měření chudoby a přístupy ke stanovení oficiální hranice chudoby; životní a existenční minimum v ČR). 4. Programy sociální ochrany ve vyspělých zemích (základní charakteristika přístupů zemí z hlediska konstrukce programů, rozsahu, způsobů financování, správy a konstrukce dávek). 5. Sociální konsensus, kolektivní vyjednávání role odborů a zaměstnavatelů v sociální politice, aspekty kolektivního vyjednávání, úrovně a vývojové tendence kolektivního vyjednávání ve vyspělých zemích, kolektivní vyjednávání v ČR). 6. Základní sociálněekonomické aspekty mzdové politiky (vazba mezi sociální politkou a mzdovou politikou, vliv kolektivního vyjednávání a vliv státu na mzdovou politiku, sociální aspekty tvorby mezd, nástroje ochrany mzdy, koncepce minimální mzdy; mzdová politika v podnikatelské a nepodnikatelské sféře z pohledu sociální politiky v ČR). 7. Sociální politika v oblasti zaměstnanosti (sociální aspekty strategie politiky zaměstnanosti, právo na zaměstnání a jeho realizace v ČR z pohledu sociální politiky; podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). 8. Systém sociálního zabezpečení v ČR - sociální pojištění důchodové pojištění, nemocenské pojištění: účel a znaky systému, rizika, dávky, správa a financování). 9. Sociální zabezpečení v ČR - státní sociální podpora (účel a znaky systémů, rizika, dávky, správa a financování). 10. Sociální zabezpečení v ČR - sociální pomoc (stav hmotné nouze, sociální péče, sociální služby - účel a znaky systému, rizika, dávky, správa, financování). 11. Zdravotní péče a sociální politika sociální aspekty tvorby zdravotní politiky, vliv modelu sociální politiky na systém zdravotní péče; veřejné zdravotní pojištění v ČR - účel, správa, financování).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1994/1995 letní semestr, platnost do: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku