153-0079/01 – Ekonomika sociálního zabezpečení ()

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je orientován na teorii a praxi sociálního zabezpečení v České republice a v zemích EU, OECD. Pozornost je zaměřena zejména na ekonomické cíle sociálního zabezpečení a jeho makro a mikroekonomické efekty a kritéria efektivnosti. Studenti získají znalosti o ekonomických a sociálních souvislostech vzniku a vývoje sociálního zabezpečení; těžiště však spočívá v objasnění současných modelů sociálního zabezpečení - z pohledu konstrukce programů, jejich správy, užití možných technik financování, metod financování, plánů financování, přístupů ke konstrukci dávek a k podmínkám jejich poskytování, v závislosti na přijaté koncepci. Ekonomika sociálního zabezpečení je konkretizována v rámci programů zabezpečení ve stáří, invaliditě, úmrtí, ztrátě živitele, zabezpečení v nemoci, mateřství, nezaměstnanosti, rodin s dětmi a zabezpečení ve stavu hmotné a sociální nouze. Vějíř praktik uplatňovaný ve vyspělých zemích světa je průběžně doplňován poznatky o realizované praxi sociálního zabezpečení v České republice a to i v kontextu souvislostí ovlivňujících další vývoj v této oblasti.

Povinná literatura:

Základní: 1.Fachinelli, H. Ekonomika sociálního zabezpečení. Sylabus přednášek.Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava,2006. IIS. 2.Tomeš, I. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Všehrd, 1998 3.Sirovátka, T.(ed.).Sociální zabezpečení.Vybrané texty.Brno:MU,Ekonomicko- správní fakulta, 1998 Doporučená: 1.Arnoldová,A. Vybrané kapitoly sociálního zabezpečení. I.a II. část. Praha: UK-Karolinum, 2000 2.Barr, N. The Economics of Welfare State,3rd ed.,Stanford Univerzity Press, 1998. 3.Pennings,F.Introduction to European Social Security Law.Hague:Kluwer Law International, 1998. 4.Průša, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: Aspi Publishing, 2003. 5.Rosner, P.G.The Economics of Social Policy. Velká Británie, Cheltenham:E. Elgar, 2003 6.Troster,P. a kol.Právo sociálního zabezpečení. Praha:C.H.Beck, 2000. 7.Wildmanová,M.Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb. Brno:MU,Ekonomicko- správní fakulta, 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojmové vymezení , funkce a cíle sociálního zabezpečení (spravedlnost a efektivnost v sociálním zabezpečení, ekonomická a sociální funkce sociálního zabezpečení a nástroje jejich realizace; cíle sociálního zabezpečení). 2. Efektivnost v sociálním zabezpečení (makroekonomické a mikroekonomické efekty, kritéria měření efektivnosti, projevy neefektivity). 3. Finanční techniky sociálního zabezpečení - pojištění, sociální pomoc (ekonomická podstata a znaky sociálního a soukromého pojištění, sociální pomoci;jejich zhodnocení a uplatnění v programech sociálního zabezpečení). 4. Finanční techniky sociálního zabezpečení - státní zaopatření, podnikové zaopatření, spoření (ekonomická podstata a znaky, zhodnocení a uplatnění v programech sociálního zabezpečení). 5. Nástroje financování a finanční metody sociálního zabezpečení (příspěvky na sociální zabezpečení a jejich postavení v daňové kvótě s ohledem na model sociální politiky, přístupy zemí ke konstrukci příspěvků; průběžné a fondové financování - výhody, rizika). 6. Hospodaření a správa sociálního zabezpečení (typy fondů, funkční a územní decentralizace správy, tvorba plánů financování). 7. Formy ochrany příjmů ve stáří (rizika, koncepce, zhodnocení aplikace jednotlivých technik financování a užitých finančních metod při konstrukci programu na příkladech vybraných zemí, způsoby konstrukce dávek v závislosti na koncepci, způsoby a kritéria dynamizace). 8. Důchodový systém v ČR (techniky a metody financování, konstrukce a ekonomika dávek). 9. Koncepce invalidních a pozůstalostních důchodů (typy koncepcí, tvorba programů z hlediska technik a metod jejich financování, způsoby konstrukce dávek - vyspělé země, ČR). 10. Formy zabezpečení v nemoci (rizika, zhodnocení aplikace jednotlivých technik financování a užitých finančních metod při konstrukci systému na příkladech vybraných zemí, způsoby konstrukce dávek v závislosti na koncepci, způsoby a kritéria dynamizace). 11. Zabezpečení v nemoci v ČR (techniky a metody financování,konstrukce a ekonomika dávek). 12. Koncepce sociálních výdajů pro rodiny s dětmi (rizika, vliv koncepce na strukturu programu, techniky a metody financování, konstrukce a ekonomika dávek na vybraných příkladech dávek - vyspělé země, ČR). 13. Formy zabezpečení v nezaměstnanosti (vliv koncepce na strukturu programu, užité techniky a metody financování, způsoby konstrukce dávek - vyspělé země, ČR). 14. Zabezpečení ve stavu hmotné a sociální nouze (vliv koncepce na strukturu programu, užité techniky a metody financování, způsoby konstrukce dávek - vyspělé země, ČR).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 28  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 12  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku