153-0079/01 – Economics of Social Security ()

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The theory and practice of social security system – social protection, frame of programmes, technics of financing, methodes of financing, assembly of benefits, problems of efficiency in social security.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Pojmové vymezení , funkce a cíle sociálního zabezpečení (spravedlnost a efektivnost v sociálním zabezpečení, ekonomická a sociální funkce sociálního zabezpečení a nástroje jejich realizace; cíle sociálního zabezpečení). 2. Efektivnost v sociálním zabezpečení (makroekonomické a mikroekonomické efekty, kritéria měření efektivnosti, projevy neefektivity). 3. Finanční techniky sociálního zabezpečení - pojištění, sociální pomoc (ekonomická podstata a znaky sociálního a soukromého pojištění, sociální pomoci;jejich zhodnocení a uplatnění v programech sociálního zabezpečení). 4. Finanční techniky sociálního zabezpečení - státní zaopatření, podnikové zaopatření, spoření (ekonomická podstata a znaky, zhodnocení a uplatnění v programech sociálního zabezpečení). 5. Nástroje financování a finanční metody sociálního zabezpečení (příspěvky na sociální zabezpečení a jejich postavení v daňové kvótě s ohledem na model sociální politiky, přístupy zemí ke konstrukci příspěvků; průběžné a fondové financování - výhody, rizika). 6. Hospodaření a správa sociálního zabezpečení (typy fondů, funkční a územní decentralizace správy, tvorba plánů financování). 7. Formy ochrany příjmů ve stáří (rizika, koncepce, zhodnocení aplikace jednotlivých technik financování a užitých finančních metod při konstrukci programu na příkladech vybraných zemí, způsoby konstrukce dávek v závislosti na koncepci, způsoby a kritéria dynamizace). 8. Důchodový systém v ČR (techniky a metody financování, konstrukce a ekonomika dávek). 9. Koncepce invalidních a pozůstalostních důchodů (typy koncepcí, tvorba programů z hlediska technik a metod jejich financování, způsoby konstrukce dávek - vyspělé země, ČR). 10. Formy zabezpečení v nemoci (rizika, zhodnocení aplikace jednotlivých technik financování a užitých finančních metod při konstrukci systému na příkladech vybraných zemí, způsoby konstrukce dávek v závislosti na koncepci, způsoby a kritéria dynamizace). 11. Zabezpečení v nemoci v ČR (techniky a metody financování,konstrukce a ekonomika dávek). 12. Koncepce sociálních výdajů pro rodiny s dětmi (rizika, vliv koncepce na strukturu programu, techniky a metody financování, konstrukce a ekonomika dávek na vybraných příkladech dávek - vyspělé země, ČR). 13. Formy zabezpečení v nezaměstnanosti (vliv koncepce na strukturu programu, užité techniky a metody financování, způsoby konstrukce dávek - vyspělé země, ČR). 14. Zabezpečení ve stavu hmotné a sociální nouze (vliv koncepce na strukturu programu, užité techniky a metody financování, způsoby konstrukce dávek - vyspělé země, ČR).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 28  0
                Other task type Other task type 12  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner