153-0081/01 – Ekonomika bydlení (.)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty bydlení a bytové výstavby. Charakterizuje politiku bydlení ve vyspělých státech v komparaci s politikou bydlení (státní a obecní) v ČR. Umožňuje posluchačům seznámit se s ekonomickou, technickou a právní podstatou bydlení, s jeho normativním pojetím.

Povinná literatura:

REKTOŘÍK, J. a kol. Bydlení. Brno: MU Brno 1997 LUX, M. Mikroekonomie bydlení. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0338-7 SUNEGA, P. Makroekonomie bydlení. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0337-9 NOVÁKOVÁ, H. Abeceda bydlení, díl I. Praha: Polygon, 1996. ISBN 80-85967-26-X BRADÁČ,A.,FIALA,J. Nemovitosti. Praha: Linde, 1996. ISBN 80-7201-017-4

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomická a sociální podstata bydlení - definice bydlení, hlediska členění bydlení, segmenty bydlení, charakter statku 2. Sociální a urbanistické teorie v oblasti bydlení - historický vývoj teorií, klasický a neoklasický přístup k řešení otázek souvisejících s bydlením 3. Modely bytových systémů - tržní a administrativně přídělový model, výhody a nevýhody, současná praxe, role státu 4. Státní bytová politika - její cíle, nástroje, vývoj od roku 1990, současné programy rozvoje bydlení 5. Obecní bytová politika - úkoly obcí v péči o bytový fond, nástroje, cíle, management, výkonové ukazatelé v ČR a zahraničí 6. Vývoj a charakteristika bytového fondu v ČR - stav a struktura bytového fondu, komparace kvalitativních a kvantitativních ukazatelů bydlení s vyspělými státy 7. Vlastnictví domů a bytů, práva a povinnosti vlastníků - vztahy vlastníků a uživatelů bytů, pronájem bytů, nájemní smlouvy, řešení soudních sporů 8. Obce jako majitelé nájemních bytů - správa bytového fondu obcí, privatizace bytového fondu, efektivita hospodaření s obecními byty 9. Černý trh s obecními byty - podstata, příčiny, etika a korupce v nájemním bydlení, teorie a praxe 10. Družstevní bydlení a jeho specifika - stavební bytová družstva, vývoj, transformace, současné úkoly, privatizace družstevních bytů 11. Nájemné - ekonomická podstata nájemného, vývoj a druhy nájemného, regulace nájemného a jeho ekonomické důsledky 12. Služby spojené s užíváním bytu - ceny služeb, způsob jejich rozúčtování 13. Sociální bydlení v ČR a zemích EU - úkoly obcí a dalších vlastníků bytového fondu,komparace, praxe a teorie 14. Aktuální problémy v oblasti bydlení - privatizace bytového fondu, provoz a údržba, připravované novely zákonů a jejich důsledky, aktuální situace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku