153-0086/01 – Veřejné finance II. (VFII)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KNE04 Ing. Silvie Goliášová
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní poznatky z veřejných financí A a identifikovat některé teoretické a praktické oblasti k bližšímu seznámení. vysvětlit charakter dopadu daní na poplatníky a vznik nákladů zdanění. Navrhovat přístupy k výběru veřejných projektů. Charakterizovat druhy veřejného majetku a způsoby hospodaření s majetkem. Posoudit vybrané problémy veřejných rozpočtů. Kategorizovat veřejné zakázky. Zhodnotit vybrané aktuální problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět prohlubuje základní znalosti veřejných financí v teoretickém a praktickém směru. V teoretické oblasti seznamuje s problematikou daňových dopadů, s otázkami hodnocení veřejných výdajů a s problematikou běžného a kapitálového veřejného rozpočtu. Dále postihuje aktuální problematiku v oblasti veřejných financí a vybrané aspekty mezinárodních veřejných financí.

Povinná literatura:

BUCHANAN, J.M., překlad NEVRLÁ, E. Veřejné finance v demokratickém systému. 1.vyd. Brno: Computer Press, 1998. 324 s. ISBN 80-7226-116-9. MUSGRAVE, R.A., MUSGRAVE, P.B., překlad KAMENÍČKOVÁ, V. Veřejné finance v teorii a praxi. 1.vyd. Praha: Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4. PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. 3.vyd. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2005. 527 s. ISBN 80-7357-049-1. PILNÝ, J. Veřejné finance. 2.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, FES, 2000. 230 s. ISBN 80-7194-319-3.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie veřejných financí v české ekonomice - ekonomické směry prosazující se v oblasti veřejných financí na českém území od vzniku republiky, - daňová reforma 1927, - členění veřejných rozpočtů, vývoj financování samosprávy. 2. Daňové a výdajové incidence - vliv elasticity nabídky a poptávky na přesun daně, měření daňového dopadu, - daňové břemeno, pojetí incidence, odezva na jednotkovou daň a daň ad valorem. 3. Nadměrné daňové břemeno a vliv daní na výrobu - vznik mrtvé ztráty, důchodový a substituční efekt uvalení daně, - vliv daní důchodových a spotřebních na pracovní úsilí, na výdaje, na úspory. 4. Zásady hodnocení veřejných výdajů - oceňování projektů z hlediska užitku a nákladů, dělitelné a nedělitelné veřejné projekty, - omezený a neomezený rozpočet, problémy neefektivnosti veřejných výdajů. 5. Modely poskytování sociálních dávek - vyrovnávání minimálního příjmu, - problém vytváření antistimulů k práci, negativní daň. 6. Pojetí běžného a kapitálového rozpočtu - funkce a sestavování běžného a kapitálového rozpočtu vyrovnávání běžného a kapitálového rozpočtu, - problematika kapitálových výdajů. 7. Rozpočtový proces územních samosprávných celků - role rozpočtu, faktory ovlivňující vývoj příjmů, - problematika vyrovnanosti rozpočtu, monitorování příjmů a výdajů 8. Majetek obcí - vznik vlastnictví obcí, zřizovatelská funkce obcí, - rozhodování o majetku v obecních orgánech. 9. Majetek krajů - vznik majetku krajů, okruhy majetku, - pravomoci zastupitelstva kraje při nakládání s majetkem. 10. Majetek České republiky - forma používání majetku České republiky organizačními složkami, - nabývání majetku, převody majetku, účast státu v právnických osobách. 11. Aktuální otázky daňové politiky v zahraničí - způsoby měření zdanění, srovnání daňových kvót vybraných zemí, - zdanění spotřeby, zdanění příjmů, zdanění práce, daňový klín, - ekologické daně. 13. Mezinárodní fiskální koordinace - důvody, uplatňování spravedlnosti mezi jednotlivci i mezi státy, - koordinace daní z důchodů a ze zisku mezi dvěma státy, koordinace výrobkových daní, koordinace výdajů, - problematika placení příspěvků do mezinárodních organizací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku