153-0088/01 – Veřejná správa (VS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuRNDr. Jiří KovářGarant verze předmětuRNDr. Jiří Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zprostředkovává studentům v systematickém přehledu základní fakta a souvislosti organizace a fungování státní správy a územních samospráv v ČR. Těžiště předmětu je v přenosu vědomostí, využitelných ve funkcích ekonomů ve veřejném sektoru, příp. jinde ve styku s veřejnou správou.

Povinná literatura:

K dispozici jsou texty Veřejná správa na síti. V nich je uvedena další doporučená literatura.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 PŘEDMĚT ”VEŘEJNÁ SPRÁVA” (Co je to veřejná správa; Vědecké základy veřejné správy; VS jako součást veřejného sektoru a národního hospodářství; Veřejné a soukromé; veřejný zájem a jeho uplatňování ve společnosti; Postavení veřejné správy ve společnosti; Pravidla mezilidských vztahů; Politická struktura společnosti; Veřejná správa obecně a z pohledu teorie systémů; Prameny ke studiu veřejné správy). 2 TYPY STÁTŮ A MODELY VEŘEJNÉ SPRÁVY (Moc obecně, státní moc; Stát a jeho znaky, rozdíly mezi státy; Typy států z vývojového hlediska; Pojem veřejná správa stát a samospráva; Přímá demokracie; Spolupráce mezi státy, mezinárodní organizace, OSN; Evropská integrace a její instituce; Evropská unie). 3 ÚSTAVNÍ POŘÁDEK A PRÁVNÍ ŘÁD (Stát a ústava; Ústavní vývoj na území ČR do roku 1968; Ústavní vývoj od vzniku ČR (1969-); Ústava České republiky; Listina základních práv a svobod; Ústavní zákonodárství; 3.7 Právní řád a právní systém; Soulad mezinárodních smluv a vnitrostátního práva). 4 MOC ZÁKONODÁRNÁ V SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY (4.1 Zákonodárná moc obecně; Předchůdci dnešního Parlamentu ČR; Parlament ČR; Působnost Parlamentu; Tvorba zákonů v ČR; Předmět (obsah) zákona; Kanceláře Parlamentu; Sbírka zákonů České republiky; Legislativní technika). 5 VÝKONNÁ MOC A HLAVA STÁTU (Výkonná moc a hlava státu obecně; Výkonná moc v ČR; Prezident republiky; Kancelář prezidenta republiky). 6 VLÁDA (Funkce vlády obecně; Předchozí vlády na území ČR; Vláda ČR; Úřad vlády; Tripartita; Ostatní orgány vlády; Nařízení vlády a usnesení vlády). 7 ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (Ústřední orgány státní správy obecně; Vývoj resortní struktury ČR; Ústřední orgány státní správy v unitární ČR; Zásady činnosti a vnitřní organizace ústředních orgánů státní správy; Vyhlášky ústředních orgánů a věstníky). 8 KONTROLA, DOZOR A INSPEKCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (Kontrola obecně; Kontrola Parlamentem, interpelace; Kontrola vládní a kontrola v samosprávách; Vnitřní kontrolní systémy; Nejvyšší kontrolní úřad; Ombudsman). 9 MOC SOUDNÍ (Moc soudní obecně; Charakteristika současného soudnictví;Ústavní soudnictví a Ústavní soud ČR; Obecné soudy v ČR; Správní soudnictví; Civilněprávní soudnictví; Trestněprávní soudnictví; Jiné subjekty podílející se na fungování moci soudní; Mimosoudní formy projednávání sporů a překročení závazných norem). 10 INSTITUCE TZV. 4. MOCI A OSTATNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE VE VS (Instituce tzv. 4. moci v ČR; Veřejnoprávní organizace; Česká národní banka a ostatní veřejnoprávní korporace na úseku finančním a majetkovém; Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a další veřejnoprávní korporace na úseku informací a kultury; Akademie věd ČR a státní podpora vědy, výzkumu a vývoje; Národní bezpečnostní úřad a ostatní veřejnoprávní organizace ve státně bezpečnostním úseku). 11 PROSTOROVÁ STRUKTURA A ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ČR (Územně správní členění obecně; Správní hranice; Geografická dimenze ČR; Sociálněgeografická regionalizace ČR; Sídelní struktura ČR; Základní územní jednotky v ČR; Vývoj územně-správního členění dnešního území ČR; Současné administrativní regiony). 12 ÚZEMNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (Postavení územních orgánů státní správy v ČR; Detašovaná pracoviště ústředních a ostatních orgánů; Samostatné územní orgány státní správy; Koncepce státních úřadů se všeobecnou působností; Okresní úřady; Samosprávné orgány vykonávající státní správu; Specifické jednotky státní správy; Souhrnný přehled územní organizace výkonu státní moci). 13 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA, KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA (Územní samospráva obecně; Vývoj územní samosprávy na území ČR; Ústava ČR o územní samosprávě; Krajská samospráva; Okresní shromáždění; Jiné formy samosprávy). 14 OBECNÍ SAMOSPRÁVA V ČR (Předchůdci dnešního obecního zřízení; Územní a správní vývoj Prahy; Obecní zřízení a obecní orgány; Charakteristika souboru obcí v ČR; Obecní úřady; Majetek obcí a hospodaření obcí; Komplexní rozvoj obcí; Specifické skupiny obcí; Sdružení obcí; Obecní vyhlášky a nařízení obcí).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku