153-0091/01 – Ekonomika technické infrastruktury (ETI)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: • identifikovat subjekty podílející se na fungování a rozvoji technické infrastruktury, • charakterizovat teoretické a praktické aspekty technické infrastruktury, • popsat modely řízení technické infrastruktury, jejich podstatu a obecné zásady řízení. Budete schopni: • zhodnotit roli veřejné správy v řízení technické infrastruktury, • objasnit možnosti regulace přirozeného monopolu v oblasti technické infrastruktury, • aplikovat získané poznatky na případové studie hospodaření podniků a organizací provozujících technickou infrastrukturu. Získáte: • informace o financování, nákladech a materiálně technickém zabezpečení technické infrastruktury, • základní informace o správě a organizacích zajišťujících provoz a rozvoj infrastrukturních zařízení, • přehled o koncepci rozvoje technické infrastruktury jako součásti rozvoje území.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty odvětví technické infrastruktury. Objasňuje základní specifika odvětví v oblasti tvorby cen, managementu a financování. Dále jsou popisovány nástroje a současná státní politika v této oblasti.

Povinná literatura:

HLAVÁČ, J., REKTOŘÍK, J., SKŘÍDLOVSKÁ, E. Ekonomika a řízení technické infrastruktury. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 1997. SKŘÍDLOVSKÁ, E. Syllaby k vybraným problémům technické infrastruktury. Sbírka zákonů. Koncepce oborů technické infrastruktury. Interní materiály vybraných podniků a organizací, zajišťujících infrastrukturní služby.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Členění technické infrastruktury. Základní pojmy, kritéria a jejich aplikace na infrastrukturní systémy. Řízení technické infrastruktury, vztah veřejné správy k řízení. 2. Koncepce fungování a rozvoje technické infrastruktury jako součást rozvoje území. Odvětvové (oborové) rozvojové koncepce, podnikové rozvojové koncepce. Zadávání veřejných zakázek. 3. Územní plánování, podstata a cíle ve vztahu k technické infrastruktuře. Nástroje územního plánování, ekonomika v územním plánování. 4. Základy ekonomiky technické infrastruktury. Ekonomická nehomogennost technické infrastruktury, společné znaky (síťový charakter, veřejný zájem ââ‚?¦), převažující procesy, adresnost služeb, charakter hospodaření. 5. Teorie poptávky a její aplikace v odvětvích technické infrastruktury. Odvozená poptávka, faktory působící na poptávkové funkce v odvětvích technické infrastruktury. 6. Nabídka služeb technické infrastruktury, charakteristika nabídky, faktory ovlivňující nabídkové funkce. Rozdíl mezi nabídkovou funkcí výrobního a infrastrukturního podniku. 7. Náklady v technické infrastruktuře. Jejich vztah k užitku, klasické členění, průběh nákladů. Manažerské pojetí nákladů.Výnosy. 8. Externí náklady v odvětvích technické infrastruktury, jejich povaha. Externality peněžní a technologické. Náklady uživatelů technické infrastruktury. 9. Ceny, cenová dostupnost infrastrukturních služeb, tvorba cen na principu sociálním, nákladovém, poptávkovém. Vícesložkové ceny. Dotace k cenám, křížové dotace. 10. Modely řízení technické infrastruktury. Obecné zásady řízení; modely smíšené a oddělené ââ‚?“ jejich podstata, výhody a nevýhody, členění. 11. Atributy trhu služeb technické infrastruktury. Tržní konkurence a její typy, tržní struktura, jednání jednotlivých účastníků trhu. 12. Vliv přirozeného monopolu a jeho kompenzace v oblasti technické infrastruktury, zaměření regulace přirozeného monopolu, mechanismy k potlačení monopolního chování. 13. Finanční management podniků a organizací technické infrastruktury. Finanční plánování a hospodaření, podnikový kapitál, analýza bodu zvratu a zisk. 14. Bilance, oběžná a fixní aktiva, hospodářský výsledek (výsledovka), peněžní toky, finanční analýza. Finanční zdroje podniků a organizací technické infrastruktury.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku