153-0100/01 – Ekonomika zdravotnictví (EZD)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• definovat teoretická východiska zdravotní politiky a subjekty zdravotní politiky včetně jejich poslání a kompetencí • posoudit jednotlivé modely úhradových mechanismů pro financování zdravotnických služeb • porovnat různé zdravotnické systémy uplatňované v zemích EU • zhodnotit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven • charakterizovat jednotlivé metody ekonomické analýzy aplikované ve zdravotnictví • diskutovat jednotlivé etapy reformy zdravotnictví od roku 1989

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku financování zdravotnictví z hlediska tvorby a rozdělování zdrojů z veřejných i soukromých zdrojů, na hospodaření organizací a hodnocení efektivnosti ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

Böhm, A.: Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2004.ISBN 80-7357- 020-3. Durdisová, J.Langhamerová, J. Úvod do zdravotní politiky. Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0217-8. Holčík, J. a kol. Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2005. ISBN 80-7013-417-8. Gladkij, I. Management zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226- 996-8. Papeš, Z., Ulrich, M. Zdravotní ekonomika. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. Rakušanová, V. Financování zdravotní péče v ČR. Olomouc: BP, Olomouc 2001. Rektořík, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-80-2.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zdraví a zdravotnické služby. Determinanty zdraví. Základní pojmy. 2. Ekonomie zdravotnictví. Poptávka a nabídka zdravotnických služeb. Veřejné a soukromé statky ve zdravotnictví. 3. Selhání trhu v poskytování zdravotnických služeb, nedokonalá konkurence, asymetrická informace. 4. Veřejnoprávní zdravotní pojištění, základní pojmy a mechanismy. Veřejné výdaje na zdravotnictví. 5. Soukromé zdravotní pojištění, základní pojmy a mechanismy, srovnání s veřejnoprávním zdravotním pojištěním. Soukromé výdaje na zdravotnictví. 6. Systémy úhrad zdravotnických služeb a jejich vliv na chování poskytovatelů. Hlavní výhody a nevýhody. Kapitační platba. 7. Systémy úhrad zdravotnických služeb a jejich vliv na chování poskytovatelů. Hlavní výhody a nevýhody. Platba podle výkonů. 8. Systém DRG. Historie, vývoj, aplikace v ČR. 9. Zdravotní pojišťovny v ČR, systém jejich fungování a hospodaření. 10.Organizace a management zdravotnických služeb. Formy vlastnictví zdravotnických zařízení. 11.Léky a léková politika. Spotřeba a úhrada léků, regulace úhrady léků. Hlavní problémy v ČR. 12.Řízená péče a řízená konkurence. Případová studie USA. 13.Ekonomické hodnocení přínosu zdravotnických služeb (CBA, CEA). 14.Kvalita zdravotní péče. Možnosti sledování kvality zdravotní péče. Situace v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2000/2001 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku