153-0101/02 – Economics of Public Sector (EVS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The contents of the course Economics of Public Sector is oriented towards the description of the economic categories from that field. It shows the characteristics of the each segment of public sector, its economics and organisation with the special attention on the allocation of public expenditures. It also describes microeconomic and macroeconomic connections, rational functions, management and international comparison of the selected segments of the public sector.

Compulsory literature:

1. STIGLITZ, J.: Economics of the Public Sector. New York, etc.: W.W.Norton and Co. 1988. 2. STARRETT, D.A.: Foundation of Public Economics. Cambridge University Press, 1988. 3. BARR, N. The Economics of the Welfare State. Stanford: Stanford University Press, 1998. ISBN 0-8047-3551-4 4. ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Ethics in Public Service. Paris: OECD, 1996.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Veřejná politika a teoretická východiska fungování veřejného sektoru, role a funkce státu, krajů a obcí v ekonomice ČR vymezení veřejného sektoru v rámci národního hospodářství řízení veřejnou správou, regulační zásahy do hospodářského života (institucionální, ekonomické) 2. Veřejné výdaje jako zdroj financování veřejného sektoru charakter produkovaných statků a služeb a mezinárodní standardy rozpočtová skladba v ČR, druhové a funkční členění veřejných výdajů analýza nákladů a výnosů veřejných projektů, výběr a hodnocení veřejných projektů 3. Veřejná správa jako koordinátor a organizátor veřejných služeb struktura systémů veřejné správy v ČR a EU 4. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu obrana. 5. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů bezpečnost, civilní, požární a právní ochrana 6. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů vzdělávání, výzkum a vývoj 7. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu sociálního zabezpečení 8. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu zdravotnictví 9. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů kultura, náboženství a sdělovací prostředky 10. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segment? bydlení a komunální služby 11 Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů zajišťujících zásobování energiemi 12. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů doprava a spoje 13. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů vodní hospodářství, životní prostředí a územní plánování 14. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů zemědělství, lesnictví a dalších odvětví

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Other task type Other task type 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.