153-0101/03 – Ekonomika veřejného sektoru (EVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je Ekonomika veřejného sektoru je popis a seznámení se se základními ekonomickými vztahy z oblasti veřejného sektoru. Předmět prohlubuje znalosti a praktické poznatky o jednotlivých segmentech veřejného sektoru, jejich ekonomice a organizaci se zřetelem na alokaci veřejných výdajů do jednotlivých odvětví a segmentů veřejného sektoru. Důraz je dále kladen na mikroekonomické a makroekonomické souvislosti, racionální fungování, management a mezinárodní srovnání vybraných odvětví a segmentů veřejného sektoru.

Povinná literatura:

Halásek, D., Skřídlovská, E. a d. Veřejný sektor (vybrané kapitoly z teorie a praxe). Ostrava: VŠB-TU, 1999 + sešity s novelizovanou problematikou jednotlivých odvětví a segmentů, 2002 Duben, R. Ekonomika veřejného sektoru I. Praha: VŠE Praha, 2001 Rektořík, J. a kol. Ekonomika veřejného sektoru. Brno: MU, 2001 Stiglitz, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Veřejná politika a teoretická východiska fungování veřejného sektoru, role a funkce státu, krajů a obcí v ekonomice ČR vymezení veřejného sektoru v rámci národního hospodářství řízení veřejnou správou, regulační zásahy do hospodářského života (institucionální, ekonomické) 2. Veřejné výdaje jako zdroj financování veřejného sektoru charakter produkovaných statků a služeb a mezinárodní standardy rozpočtová skladba v ČR, druhové a funkční členění veřejných výdajů analýza nákladů a výnosů veřejných projektů, výběr a hodnocení veřejných projektů 3. Veřejná správa jako koordinátor a organizátor veřejných služeb struktura systémů veřejné správy v ČR a EU 4. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu obrana. 5. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů bezpečnost, civilní, požární a právní ochrana 6. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů vzdělávání, výzkum a vývoj 7. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu sociálního zabezpečení 8. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu zdravotnictví 9. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů kultura, náboženství a sdělovací prostředky 10. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segment? bydlení a komunální služby 11 Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů zajišťujících zásobování energiemi 12. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů doprava a spoje 13. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů vodní hospodářství, životní prostředí a územní plánování 14. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů zemědělství, lesnictví a dalších odvětví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku