153-0102/01 – Diplomový seminář A (DS A)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vybrat okruh problematiky z veřejné ekonomiky a správy k řešení diplomové práce. Popsat zásady a přístupy ke zpracovávání odborných prací. Nalézt cíl a metody řešení tématu. Popsat teoretická východiska řešeného problému. Charakterizovat obsah řešení tématu do podoby zásad zpracování (osnova). Rešeršovat potřebnou odbornou literaturu k tématu.

Vyučovací metody

Anotace

Věcný obsah diplomového semináře (včetně zařazení studentů a vedení semináře) zpravidla navazuje co do obsahu na speciální seminář (viz 15306 speciální seminář). Student zpracovává diplomovou práci v souladu se Zadáním diplomové práce.

Povinná literatura:

Odpovídá obsahovému zaměření příslušného diplomového semináře, resp. zaměření diplomové práce.Základní povinnou literaturu stanovuje vedoucí práce - semináře.

Doporučená literatura:

- Zásady pro vypracování diplomové práce. - Dle zaměření diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Dokončení prací na podkladu pro zadání diplomové práce 2. Pod vedením vedoucího semináře (diplomové práce) student zpracovává diplomovou práci v souladu se Zásadami pro vypracování diplomové práce, platnými na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v příslušném akademickém roce. Pozn. Odpovídá obsahovému zaměření příslušného diplomového semináře, resp. zaměření diplomové práce.Věcný obsah diplomového semináře (včetně zařazení studentů a vedení semináře) zpravidla navazuje na speciální seminář.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku