153-0105/01 – Veřejná politika (VP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti - Budete umět: - posoudit úlohy a smysl veřejné politiky ve společnosti, - objasnit strukturu pojmu veřejná politika a přístupy k definování dílčích veřejných politik. Dovednosti - Budete schopni: - charakterizovat význam veřejné politiky pro společenskou praxi, - definovat oblasti veřejného zájmu jako cíle veřejné politiky, - členit a uplatňovat kritéria, postupy a metody dílčích veřejných politik. Návyky - Získáte: - kvalitní základ o aktérech veřejné politiky, respektive dílčích veřejných politik, - získáte povědomí o úloze občanů (občanské společnosti) při participaci na prosazování veřejných zájmů do veřejných politik. Po absolvování předmětu budou studenti: - rozlišovat, porovnat a být schopni identifikovat pojem politika a veřejná politika, - schopni dovozovat dílčí záležitosti týkající se veřejné politiky, - ocenit roli veřejné politiky a uvést rozdíly dílčích veřejných politik, - plánovat, navrhovat a formulovat různé přístupy při koncipování veřejné politiky, - schopni obhajovat obsah a cíle veřejné politiky, - schopni srovnat různé přístupy při implementaci veřejné politiky, - diskutovat přínosy veřejné politiky v životě lidí.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými teoretickými a metodologickými přístupy užívanými v analýze, tvorbě a aplikaci jednotlivých veřejných politik, včetně vymezení vhodného pole jejich užití.

Povinná literatura:

1. Halásek, D., Zezulová, L. Veřejná politika. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. 2. Damohorský, M., Petrášek, F., Potůček, M., Purkrábek, M., Vavroušek. J.: Veřejná politika. Praha: FSV UK, 1999. 3. Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici. Praha. Victoria Publishing, 1995. 4. Halásek, D., Dvorský, V.: Veřejná politika Dvorský, V.: Sešit č. 1 - Základy veřejné politiky 1 Halásek, D.: Sešet č. 2 - Základy veřejné politiky 2 Halásek, D.: Sešit č. 3 - Veřejné politiky EU Ostrava: VŠB-TU, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení veřejné politiky jako vědní disciplíny i jako společenské praxe. Zrod veřejné politiky v ČR, oblasti zájmů VP, vymezení předmětu. 2. Veřejné politiky lokální, národní, evropské, světové, globální. 3. Teorie byrokracie a organizační teorie. Trh, správa a občanský sektor jako regulátory života společnosti. Vztah veřejné politiky a teorie byrokracie, modely byrokracie, sociologický a politologický přístup 4. Úloha dalších vědních disciplín ve VP, například: sociologie, politologie, ekonomie, právo, psychologie, geografie, Instituce veřejné správy jako mechanismy realizace veřejných zájmů, politika jako střet při prosazování diferencovaných zájmů. 5. Etika a normativní modely veřejných politik. Tradice společnosti a vývoj hodnot, modely VP, vymezení vztahů mezi regulátory společenského života. 6. Vybrané národní veřejné politiky I 7. Vybrané národní veřejné politiky II 8. Vybrané veřejné politiky Evropské unie I 9. Vybrané veřejné politiky Evropské unie II 10. Právo jako instrument veřejné politiky. Vztah práva, politiky a morálky, právní vztahy, objekty, subjekty, právo jako nástroj VP 11. Implementace politik. Způsob realizace cílů, teoretické modely implementace, implementace politik jako politický proces. 12. Veřejné zájmy a veřejná politika. Pojem VP a veřejné zájmy, individuální a společenská geneze , proces uplatňování veřejných zájmů. 13. Role aktérů při uplatňování veřejných zájmů. Problematika elit ve VP. Základní skupiny aktérů a jejich role. Pojem elity, teorie elit, lobbing.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku