153-0105/01 – Public Policy (VP)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge – you will know: - to judge the function and the sense of the public policy in the society, - to make clear the structure of the public policy idea and approaches to particular public policies definitions. Skills – you will be able: - to characterize the public policy meaning for social practices, - to define sections of the public interest as the public policy objectives, - to divide and exercise criteria, procedures and methods of public policies. Habits – you will gain: - quality base about public policy participants or particular public policies, - awareness of citizens role during the participation on public interests enforcement into public policies. After the completion of this subject, students will: - distinguish, compare and be able to identify the policy and the public policy conception, - be able to conclude particular questions relevant to the public policy, - evaluate the public policy role and mention differences of particular public policies, - plan, propose and form different approaches during the public policy conception, - be able to argue the content and objectives of the public policy, - be able to compare different approaches during the public policy implementation, - discuss public policy gains in the life of people.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými teoretickými a metodologickými přístupy užívanými v analýze, tvorbě a aplikaci jednotlivých veřejných politik, včetně vymezení vhodného pole jejich užití.

Compulsory literature:

1. Halásek, D., Zezulová, L. Veřejná politika. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. 2. Damohorský, M., Petrášek, F., Potůček, M., Purkrábek, M., Vavroušek. J.: Veřejná politika. Praha: FSV UK, 1999. 3. Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici. Praha. Victoria Publishing, 1995. 4. Halásek, D., Dvorský, V.: Veřejná politika Dvorský, V.: Sešit č. 1 - Základy veřejné politiky 1 Halásek, D.: Sešet č. 2 - Základy veřejné politiky 2 Halásek, D.: Sešit č. 3 - Veřejné politiky EU Ostrava: VŠB-TU, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vymezení veřejné politiky jako vědní disciplíny i jako společenské praxe. Zrod veřejné politiky v ČR, oblasti zájmů VP, vymezení předmětu. 2. Veřejné politiky lokální, národní, evropské, světové, globální. 3. Teorie byrokracie a organizační teorie. Trh, správa a občanský sektor jako regulátory života společnosti. Vztah veřejné politiky a teorie byrokracie, modely byrokracie, sociologický a politologický přístup 4. Úloha dalších vědních disciplín ve VP, například: sociologie, politologie, ekonomie, právo, psychologie, geografie, Instituce veřejné správy jako mechanismy realizace veřejných zájmů, politika jako střet při prosazování diferencovaných zájmů. 5. Etika a normativní modely veřejných politik. Tradice společnosti a vývoj hodnot, modely VP, vymezení vztahů mezi regulátory společenského života. 6. Vybrané národní veřejné politiky I 7. Vybrané národní veřejné politiky II 8. Vybrané veřejné politiky Evropské unie I 9. Vybrané veřejné politiky Evropské unie II 10. Právo jako instrument veřejné politiky. Vztah práva, politiky a morálky, právní vztahy, objekty, subjekty, právo jako nástroj VP 11. Implementace politik. Způsob realizace cílů, teoretické modely implementace, implementace politik jako politický proces. 12. Veřejné zájmy a veřejná politika. Pojem VP a veřejné zájmy, individuální a společenská geneze , proces uplatňování veřejných zájmů. 13. Role aktérů při uplatňování veřejných zájmů. Problematika elit ve VP. Základní skupiny aktérů a jejich role. Pojem elity, teorie elit, lobbing.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Other task type Other task type 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.