153-0108/02 – Systems of Public Administration in EU (.)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The course should enable students to understand the actual questions of european systems of public administration and some other characteristics of the public administration not only in EU countries but also new countries EU. A special attention is paid to the progress of the selected systems, principals, problems, reforms, politic systems and local authorities in the selected countries. The aim of the course is to deepen the knowledge of the systems of public administration in Europe and its basic principals, progress, commons and differences.

Compulsory literature:

Základní Halásková, M.Veřejná správa v ČR a zemích EU. Ostrava:VŠB-TU,EKF,2006. Halásková,M.Systémy veřejné správy v evropských zemích.Ostrava:VŠB-TU,EKF, 2004. Pomahač,R.,Vidláková,O.Veřejná správa.Praha:C.H.Beck,2002 ISBN 80-7179-748-0 Doporučená Vidláková,O.Reformy veřejné správy.Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000 ISBN 80-7194-290-1 Had,M.,Urban,L.Evropská společenství.Praha: Ústav mezinárodních vztahů,1999 ISBN 80-85-864-88-6 Klokočka,V.,Wagnerová,E.Ústavy států Evropské unie. Praha:Linde,1997 ISBN 80- 7201-056-5 Říchová, B.a kol.Komparace politických systémů I.Praha: VŠE,2000 ISBN 80-7079- 994-3 Cabada,L.Dvořáková,V a kol.Komparace politických systémů III.Praha:VŠE, 2000 ISBN 80-245-0066-3 Koudelka,Z.Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2001.Praha:Linde, 2001.ISBN 80-7201-272-X

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1.Úvod do systémů veřejné správy - zásady činnosti veřejné správy, přehled systémů veřejné správy 2. Místo veřejné správy v moderním evropském státě - tendence vývoje evropských správních systémů v 19. a 20. st.,utváření představ o demokratickém pojetí veřejné správy, reformy 3.Evropské integrační procesy - vývoj a historie evropské integrace, pilíře EU,Právo ES, Ústava EU 4.Sjednocení Evropy ve formě EU - Evropský správní prostor, principy a zásady evropské veřejné správy, 5.Reformy státní služby - v zemích EU a zemích střední a východní Evropy 6. Přehled systémů veřejné správy v zemích EU hlediska členění, územně správní uspořádání v evropských zemích a ČR 7. Systémy místní správy typy uspořádání, subsidiarita, aktéři, kompetence, evropský pohled na místní správu (příklady zemí a jejich komparace s ČR) 8. Financování místní správy možnosti financování v zemích EU ( příjmy, výdaje) příklady zemí- Francie, Německo, VB, Rakousko, Švédsko, ČR 9. Anglosaský systém veřejné správy - britský politický systém ( moc zákonodárná, výkonná a soudní), místní správa, reformy v anglosaském systému, kodexy státního zaměstnance 10.Systém tradičního správního práva - Francie, Německo, Rakousko- politický systém ( moc zákonodárná,výkonná a soudní), místní správa, reformy 11.Skandinávský systém veřejné správy - Švédsko, Finsko- politický systém, místní správa, parlamentní ombudsman ve Švédsku, veřejné úřady, správní reformy ve skandinávských zemích 12.Veřejná správa v nově přistoupených zemích EU - veřejná správa a politický systém např. v ČR, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Estonsku atd. 12.Mezinárodní instituce ve veřejné správě - např.(INA, EIPA, Rada Evropy, euregio, eurocities), význam mezinárodních aktivit v oblasti veřejné správy v ČR a jiných zemích, mezinárodní spolupráce měst, obcí a regionů, partnerská města. 13.Vybrané problémy veřejné správy - korupce ve veřejné správě,pojem korupce,boj proti korupci,index vnímání korupce v zemích EU,v nově přistoupených zemích EU i ve světě 14.Mezinárodní veřejné finance, - možnosti financování měst, obcí a regionů z prostředků EU, - CVIČENÍ: tématické bloky 1.veřejná správa v EU (státní správa, komparace ministerstev a jiných institucí). 2.veřejná správa a kontrola v EU (kontrolní instituce) 3.veřejná správa a informatika (e- government, přístup k informacím, srovnání) 4.místní správa srovnání systémů 5.mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné správy (svazy, sdružení měst, obcí, euroregiony, partnerská města) 6.etika a korupce ve veřejné správě 7.státní služba a územní zaměstnancive veřejné správě v zemích EU

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Other task type Other task type 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner