153-0108/02 – Systémy veřejné správy v EU (.)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na aktuální otázky evropských systémů veřejné správy a charakteristické rysy veřejné správy nejen v zemích EU ale i nově přistoupených zemích. Pozornost je věnována i tendenci vývoje jednotlivých systémů,principům, zásadám,problémům,probíhajícím reformám, politickému systému a místní správě v jednotlivých zemích.Cílem předmětu je seznámení se systémy veřejné správy v Evropě , jejich základní chrakteristikou, přehledem vývoje,společnými znaky, rozdíly.

Povinná literatura:

Základní Halásková, M.Veřejná správa v ČR a zemích EU. Ostrava:VŠB-TU,EKF,2006. Halásková,M.Systémy veřejné správy v evropských zemích.Ostrava:VŠB-TU,EKF, 2004. Pomahač,R.,Vidláková,O.Veřejná správa.Praha:C.H.Beck,2002 ISBN 80-7179-748-0 Doporučená Vidláková,O.Reformy veřejné správy.Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000 ISBN 80-7194-290-1 Had,M.,Urban,L.Evropská společenství.Praha: Ústav mezinárodních vztahů,1999 ISBN 80-85-864-88-6 Klokočka,V.,Wagnerová,E.Ústavy států Evropské unie. Praha:Linde,1997 ISBN 80- 7201-056-5 Říchová, B.a kol.Komparace politických systémů I.Praha: VŠE,2000 ISBN 80-7079- 994-3 Cabada,L.Dvořáková,V a kol.Komparace politických systémů III.Praha:VŠE, 2000 ISBN 80-245-0066-3 Koudelka,Z.Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2001.Praha:Linde, 2001.ISBN 80-7201-272-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Úvod do systémů veřejné správy - zásady činnosti veřejné správy, přehled systémů veřejné správy 2. Místo veřejné správy v moderním evropském státě - tendence vývoje evropských správních systémů v 19. a 20. st.,utváření představ o demokratickém pojetí veřejné správy, reformy 3.Evropské integrační procesy - vývoj a historie evropské integrace, pilíře EU,Právo ES, Ústava EU 4.Sjednocení Evropy ve formě EU - Evropský správní prostor, principy a zásady evropské veřejné správy, 5.Reformy státní služby - v zemích EU a zemích střední a východní Evropy 6. Přehled systémů veřejné správy v zemích EU hlediska členění, územně správní uspořádání v evropských zemích a ČR 7. Systémy místní správy typy uspořádání, subsidiarita, aktéři, kompetence, evropský pohled na místní správu (příklady zemí a jejich komparace s ČR) 8. Financování místní správy možnosti financování v zemích EU ( příjmy, výdaje) příklady zemí- Francie, Německo, VB, Rakousko, Švédsko, ČR 9. Anglosaský systém veřejné správy - britský politický systém ( moc zákonodárná, výkonná a soudní), místní správa, reformy v anglosaském systému, kodexy státního zaměstnance 10.Systém tradičního správního práva - Francie, Německo, Rakousko- politický systém ( moc zákonodárná,výkonná a soudní), místní správa, reformy 11.Skandinávský systém veřejné správy - Švédsko, Finsko- politický systém, místní správa, parlamentní ombudsman ve Švédsku, veřejné úřady, správní reformy ve skandinávských zemích 12.Veřejná správa v nově přistoupených zemích EU - veřejná správa a politický systém např. v ČR, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Estonsku atd. 12.Mezinárodní instituce ve veřejné správě - např.(INA, EIPA, Rada Evropy, euregio, eurocities), význam mezinárodních aktivit v oblasti veřejné správy v ČR a jiných zemích, mezinárodní spolupráce měst, obcí a regionů, partnerská města. 13.Vybrané problémy veřejné správy - korupce ve veřejné správě,pojem korupce,boj proti korupci,index vnímání korupce v zemích EU,v nově přistoupených zemích EU i ve světě 14.Mezinárodní veřejné finance, - možnosti financování měst, obcí a regionů z prostředků EU, - CVIČENÍ: tématické bloky 1.veřejná správa v EU (státní správa, komparace ministerstev a jiných institucí). 2.veřejná správa a kontrola v EU (kontrolní instituce) 3.veřejná správa a informatika (e- government, přístup k informacím, srovnání) 4.místní správa srovnání systémů 5.mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné správy (svazy, sdružení měst, obcí, euroregiony, partnerská města) 6.etika a korupce ve veřejné správě 7.státní služba a územní zaměstnancive veřejné správě v zemích EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku