153-0110/01 – Ekonomika vzdělání ()

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základními ekonomickými kategoriemi v oblasti vzdělávání (zejména formálního), s jejich vztahy a s praktickou aplikací v podmínkách školství v České republice v konfrontaci s praxí ve vyspělých ekonomikách. Je zaměřen na sociální a ekonomický kontext vzdělávání (faktory poptávky po vzdělávání, indikátory vzdělanosti), ekonomické a sociální funkce vzdělávání, makroekonomické a mikroekonomické efekty, faktory ovlivňující podíl a rozsah veřejných a soukromých výdajů na vzdělávání, charakter správy. Zahrnuty jsou všechny úrovně vzdělávání od preprimárního až po terciární, realizované v rámci sítě škol a školských zařízení regionálního školství a na vysokých školách (správa a zřizovatelé škol a školských zařízení, zdroje financování, zásady sestavování rozpočtu, hospodaření škol v závislosti na zřizovateli a právní formě).

Povinná literatura:

Základní: Fachinelli,H.Politika a ekonomika vzdělání.Syllabus přednášek. Ostrava:Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2005 Doporučená: Brdek,M. Výchová, H. Evropská vzdělávací politika. Praha:Aspi, 2004 International Handboock on the Economics of Education.Ed by Geraint Johnes and Jill Johnes. Lancaster University Management School, UK: Edward ElgarPublishing, 2004 Educational Policy.Ed by James Marshall and Michael Peters.Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 1999 Průcha,J.Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů.Praha:Portál,1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sociální a ekonomický kontext vzdělávání (faktory poptávky po vzdělání, indikátory vzdělanosti). 2. Funkce a efekty vzdělání (ekonomické a sociální funkce vzdělání, makroekonomické a mikroekonomické efekty vzdělání, kritéria efektivnosti, vnitřní míry přínosu vzdělání). 3. Finanční a lidské investice do vzdělávání (faktory ovlivňující výdaje na vzdělávání, podíl výdajů z HDP,výdaje podle zdrojů a úrovně vzdělání). 4. Veřejné výdaje na vzdělávání (struktura a zdroje veřejných výdajů, veřejné zdroje podle úrovně veřejné správy,vliv faktorů nabídky a poptávky na veřejné výdaje). 5. Soukromé výdaje na vzdělání (subjekty,ekonomická podstata a struktura výdajů, veřejné subvence domácnostem). 6. Správa a zřizovatelé škol v regionálním školství ČR (kompetence orgánů státní správy a samosprávy, zřizovatelé - církve a náboženské společnosti, právnické a fyzické osoby). 7. Hospodářsko - právní formy škol v regionálním školství ČR (formy hospodaření organizací podle druhu zřizovatele, vazba mezi zřizovatelem a financováním organizace). 8. Zásady financování investic v regionálním školství ČR (vazba investičních výdajů na hospodaření organizace, pořizování investic, hospodaření s majetkem). 9. Zásady financování neinvestičních výdajů v regionálním školství ČR (zásady normativní a nenormativní metody rozpisu finančních prostředků; tvorba platů). 10. Mimorozpočtové zdroje financování ČR (druhy, zásady hospodaření, nástroje fundraisingu). 11. Správa, zřizovatelé a financování vysokých škol v ČR (univerzitní, neuniverzitní; veřejné, soukromé, státní). 12. Hospodaření veřejných vysokých škol v ČR (rozpočet, fondy a jejich zdroje, majetek VVŠ). 13. Zásady poskytování dotací veřejným vysokým školám v ČR (struktura ukazatelů a jejich konstrukce; platy). 14. Formy a financování vzdělávání dospělých (vzdělávání na školách, podnikové formy vzdělávání).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku