153-0111/01 – Economics of Culture ()

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The goal of the subjects is to acquaint the students with the fundamental terms and economic categories in the area of culture. Outline the possibilities of financing the culture in the Czech Republic, its administration and the subject’s principles of economy conformably to different legal forms. The theme is extended about the cultural system’s dilemma in the EU countries and about mission and activity of international organization UNESCO.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní prvky ekonomického systému kultury (kulturní procesy, kulturní instituce a kulturní produkty čili statky). Modely a přístupy chování států v oblasti kultury v demokratických podmínkách. Mechanismus poskytování veřejné podpory kultuře v demokratických podmínkách, její přímé a nepřímé nástroje. 2. Správa, zřizovatelé a právní forma kulturních institucí veřejného, občanského a soukromého sektoru v ČR. Struktura zřizovatelů a jejich kompetence. Struktura kulturních institucí podle jejich zřizovatelů. Transformace institucionalizované kultury v České republice v rámci reformy veřejné správy. 3.Zdroje a toky financování kultury v ČR (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, rozpočty dobrovolných svazků obcí, finanční zdroje od nestátních neziskových organizací a subjektů soukromého sektoru, rozpočet Evropské unie). Tendry, granty a programy ČR a EU. 4-6. Hospodaření kulturních zařízení v závislosti na zřizovateli a právní formě. (rozpočet; kalkulace, ceny; náklady, výnosy; tvorba fondů; zisk; odměňování). Marketing v oblasti kultury. 7. Kulturní systémy vybraných zemí Evropské Unie. Poslání a činnost mezinárodní organizace UNESCO.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 44 (44) 0
                Other task type Other task type 44  0
        Examination Examination 56 (56) 0
                Written examination Written examination 56  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner