153-0111/01 – Ekonomika kultury ()

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a ekonomickými kategoriemi v oblasti kultury. Nastínit možnosti financování kultury v ČR, její správu a principy hospodaření subjektů dle různých právních forem. Téma je rozšířeno o problematiku kulturních systémů v zemích EU a o poslání a činnost mezinárodní organizace UNESCO.

Povinná literatura:

Základní literatura: Krbová, J.Vybrané obory kultury a masmédií (organizace, právní prostředí a financování). Praha: VŠE, 2002 Doporučená literatura: Hamerníková, B. Kultura a masmédia v tržních podmínkách. Veřejná podpora a alternativní zdroje financování. Praha: VŠE FFÚ, 1995. Problémy financování neziskové kultury a veřejnoprávních médií. Sborník příspěvků. Praha: VŠE, 1998. Kultura a samospráva. Seminář. Pezinok: Institut liberálních studií, 1999. Usnesení vlády ČR č. 401: Strategie účinnější státní podpory kultury ("kulturní politika"). Praha, 1999. Sbírka zákonů. Časopisy: Místní kultura.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní prvky ekonomického systému kultury (kulturní procesy, kulturní instituce a kulturní produkty čili statky). Modely a přístupy chování států v oblasti kultury v demokratických podmínkách. Mechanismus poskytování veřejné podpory kultuře v demokratických podmínkách, její přímé a nepřímé nástroje. 2. Správa, zřizovatelé a právní forma kulturních institucí veřejného, občanského a soukromého sektoru v ČR. Struktura zřizovatelů a jejich kompetence. Struktura kulturních institucí podle jejich zřizovatelů. Transformace institucionalizované kultury v České republice v rámci reformy veřejné správy. 3.Zdroje a toky financování kultury v ČR (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, rozpočty dobrovolných svazků obcí, finanční zdroje od nestátních neziskových organizací a subjektů soukromého sektoru, rozpočet Evropské unie). Tendry, granty a programy ČR a EU. 4-6. Hospodaření kulturních zařízení v závislosti na zřizovateli a právní formě. (rozpočet; kalkulace, ceny; náklady, výnosy; tvorba fondů; zisk; odměňování). Marketing v oblasti kultury. 7. Kulturní systémy vybraných zemí Evropské Unie. Poslání a činnost mezinárodní organizace UNESCO.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 44  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 56  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku