153-0113/01 – Sociální politika v zemích EU (SPEU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• analyzovat přístupy členských zemí EU ke konstrukci programů sociální politiky • odlišit vlivy členského státu a vlivy orgánů EU na konstrukci programů v dané zemi • zhodnotit přístupy členských zemí EU a EU k sociální politice • diskutovat a navrhovat opatření ke změně správy a financování sociální politiky v ČR

Vyučovací metody

Anotace

Předmět svým obsahem (nepřímo) navazuje na znalosti získané v předmětu Sociální politika. Hlouběji analyzuje modely sociální politiky v Evropě (zemích EU), zejména s ohledem na teorie společnosti a hospodářskou politiku. Objasňuje vliv mezinárodních organizací a společenství (mezinárodních dokumentů, úmluv, směrnic, doporučení...) na koncepci sociální politiky v zemích EU; s těžištěm na na aktivity, nástroje a formy působení ES-EU obecně i v jednotlivých oblastech sociální politiky - sociální dimenze evropské strategie zaměstnanosti, strategie modernizace sociální ochrany, koordinace systémů sociálního zabezpečení, nástroje boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a aplikace na jednotlivé oblasti (odvětví - programy) sociální ochrany. Současná koncepce sociální politiky v členských zemích EU je dokumentována na příkladech vybraných zemí.

Povinná literatura:

Brdek, M. a kol.Trendy sociální politiky v evropské sociální politice.Praha: Aspi Publishing, 2000.

Doporučená literatura:

1.Brdek, M. Jírová,H.Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: Codex Bohemia, 1998. 2. European Social Charter. Collected texts. Strasbourg: Council of Europe, 2000. 3. Geyer, R.R. Exploring European Social Policy. Cambridge: Polity Press, 2000. 4. Pennings, F. Introduction to European Social Security Law. The Hague: Kluwer Law International, 2001. 5. Social Quality: A vision for Europe. The Hague: Kluwer Law International, 2001. Další aktuální literatura doporučována na přednáškách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku