153-0122/01 – Oceňování majetku A (OCMA)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti – Budete umět: 1. Posoudit tržní hodnotu majetku 2. Rychle provést ocenění majetku 3. Používat metody oceňování Dovednosti – Budete schopni 1. Správně aplikovat postupy a metody oceňování majetku 2. Rozlišit význam jednotlivých oceňovacích metod a jejich přínos pro oceňování 3. Zorientovat se v posudku pro zjištění tržní hodnoty majetku Návyky – Získáte 1. Teoretické a praktické zkušenosti s oceňováním majetku 2. Povědomí o oblasti oceňování 3. Informace o právních předpisech v oblasti majetku a oceňování

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje základní přehled přístupů a metod oceňování majetku. V tomto předmětu jsou studenti seznamování se specifiky tržního oceňování majetku.

Povinná literatura:

Základní literatura Bradáč, A. Teorie oceňování nemovitostí. IV. rozšířené vydání. Brno: CERM, 1998. Mařík, M. Oceňování podniků. Praha: Ekopress, 1997. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Vyhl. Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ust. oceňování majetku. Doplňková literatura: Ross, F. W., Brachmann, R., Holzner, P. Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí. Praha: Consultinvest, 1993. Dubois, F., Raffegeau, J. Finanční oceňování podniku. Praha: HZ, 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní termíny a základní pojmy při oceňování nemovitostí 2. Cena a hodnota - rozdíl, přístupy, metody oceňování 3. Výnosový způsob ocenění 4. Nákladový způsob ocenění 5. Metody opotřebení 6. Porovnávací způsob ocenění 7. Určení tržního nájemného 8. Tržní oceňování přírodních zdrojů 9. Tržní vlivy na cenu nemovitostí 10. Tržní ocenění pozemků 11. Institucionální zajištění trhu s movitým a nemovitým majetkem 12. Činnost znalců a odhadců 13. Evidence nemovitostí v katastru nemovitostí 14. Historický přehled oceňovacích metod

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku