153-0123/01 – Rozhodování ve veřejném sektoru (xx)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
ZEZ02 Ing. Lenka Rutteová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: • vymezit pojmy z oblasti rozhodování a řízení ve veřejném sektoru, • hodnotit faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru v současných smíšených ekonomikách, • zařadit konkrétní veřejnou službu do stanovených bloků veřejných potřeb, • posoudit efektivnost vybrané veřejné služby exaktními metodami. Budete schopni: • zjistit, která z navržených variant veřejných projektů je optimální, • rozhodnout o realizaci na základě tohoto zjištění, • ocenit podmínky v České republice pro realizaci veřejných zakázek a koncesních smluv, včetně spolupráce veřejného a soukromého sektoru, • aplikovat teoretické přístupy v oblasti dotací a veřejných podpor na rozpočty územních samospráv, • rozhodnout se pro efektivní způsob regulace pozitivních i negativních extrernalit. Získáte: • přehled v oblasti rozhodování a řízení ve veřejném sektoru, zejména v jejich odlišnostech od sektoru soukromého, • znalosti o výběru nejlepší varianty pro realizaci veřejného výdajového programu či projektu, zejména pomocí nákladově výstupových metod (CMA, CBA, CEA, CUA), • schopnosti formovat konkrétní oblastí a metody rozhodování, při analýze efektivnosti veřejného sektoru včetně nutného kompromisu mezi efektivností a spravedlností, který je při rozhodování ve veřejném sektoru obvyklý.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a praktické poznatky z ekonomiky veřejného sektoru - jeho jednotlivých odvětví se zvláštním zaměřením na rozhodování o alokaci veřejných výdajů a na ekonomické aspekty transformace odvětví veřejného sektoru ČR, kde kromě hlediska financování je kladen důraz na racionální a efektivní rozhodování v těchto odvětvích.

Povinná literatura:

Halásek, D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TUO, 2004 Halásek, D. Skřídlovská, E. a d. Veřejný sektor (vybrané kapitoly z teorie a praxe). Skripta. Ostrava: VŠB-TU, 1999. Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. Ochrana, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001 Stiglitz, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. Strecková, Y. Teorie veřejného sektoru. Brno: MU, 1997.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do tématu. 1.1 Vymezení pojmu veřejný sektor. 1.2 Veřejný sektor, veřejný zájem a veřejná správa. 1.3 Vliv centralizace a decentralizace na rozhodování ve veřejném sektoru. 2. Veřejné výdaje jako nástroj rozhodování ve veřejném sektoru. 2.1 Vnitřní a vnější faktory efektivnosti ve veřejném sektoru. 2.2 Členění a struktura veřejných výdajů, příčiny (teorie) jejich růstu. 2.3 Analýza veřejných výdajů, hodnocení projektů, typy nákladů a užitků. 3. Teorie veřejné volby. 3.1 Východiska a základní vztahy při rozhodování ve veřejném sektoru. 3.2 Nástroje veřejné volby a jejich vliv na efektivnost výběru. 3.3 Základní většinová pravidla a alternativní volební systémy. 4. Teorie potřeb ve veřejném sektoru. 4.1 Rozbor kategorie potřeb. 4.2 Vztah finálních společenských potřeb a veřejný sektor. 4.3 Využití kategorie lidského potenciálu pro objektivizaci potřeb. 5. Rozhodování o velikost a struktuře veřejného sektoru. 5.1 Mikroekonomické a makroekonomické faktory. 5.2 Toky důchodů, toky faktorů a produktů. 5.3 Veřejný sektor a smíšená ekonomika, organizace ve veřejném sektoru. 6. Společenský přínos a společenské optimum. 6.1 Zásada maximálního společenského přínosu. 6.2 Modely optimalizace, distribuce příjmů. 7. Role vlády ve veřejném sektoru. 7.1 Role a funkce státu, stát jako subjekt veřejné politiky. 7.2 Státní zásahy, aktivity státu ve veřejném sektoru. 7.3 Příklady: veřejná podpora, veřejné zakázky apod. 8. Politický trh a ekonomická racionalita. 8.1 Volič jako racionální subjekt na poptávkové straně politického trhu. 8.2 Politické strany a racionalita jejich rozhodování na politickém trhu. 8.4 Kooperace a nekooperace v politice. 9. Ekonomická teorie byrokracie. 9.1 Základní charakteristiky modelu byrokrat - manažer. 9.2 Francouzsko-kanadský model byrokracie. 9.3 Přehled modelů veřejné správy se zaměřením na metody New Public Management. 10. Efektivní výběr investičních akcí ve veřejném sektoru. 10.1 Použití nákladově výstupových metod. 10.2 Faktor času při ohodnocování investic ve veřejném sektoru. 11. Dotace a efektivnost. 11.1 Věcné programy nebo peněžní dotace? 11.2 Vládní dotace na zemědělském trhu. 11.3 Vliv cenových intervenčních programů na efektivnost. 12. Regulace negativních externalit. 12.1 Poplatky, pokuty a státní subvence jako eliminační a regulační nástroje negativních externalit. 12.2 Regulace negativních externalit zdaňováním. 12.3 Možnosti regulace negativních externalit formou vyjednávání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku