153-0124/01 – Hospodaření obcí a krajů (HOK)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat rozpočty obcí a krajů. Charakterizovat příjmy a výdaje rozpočtů obcí a krajů. Vysvětlit kroky rozpočtového procesu. Analyzovat a srovnávat hospodaření krajů a obcí. Vysvětlit přístupy k sestavení rozpočtu. Popsat hlavní dílčí aspekty hospodaření obcí a krajů.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení principy hospodaření územních samosprávných celků v ČR: obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí. Postiženy jsou zdroje a okruhy výdajů těchto rozpočtů, pravidla hospodaření, rozpočtový proces sestavování rozpočtu, vazby k jiným veřejných rozpočtům: Předmět dále postihuje současný vývoj a praktické problémy územních rozpočtů.

Povinná literatura:

Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4 Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v aktuálním znění) Schneiderová, I. Rozpočtová skladba v roce 2006 a rozpočtový proces. Rožďalovice: REVOS-L, 2006. ISBN 80-903160-3-4. Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Jak řídit kraj, město, obec: Rukověť územní samosprávy. II. díl, Finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 135 s. ISBN 80-210-2955-2. Halásek, D., Pilný, J., Tománek, P. Určování bonity obcí. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. 130 s. ISBN 80-248-0159-0. Havlan, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, 2004. 375 s. ISBN 80-7201-453-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hospodářské postavení obcí a krajů- historický vývoj, - orgány obcí a krajů v současném obecním a krajském zřízení v ČR.2. Finanční politika obcí o krajů- principy fiskálního federalismu, fiskální decentralizace,- postavení územních rozpočtů v ČR.3. Majetek - vznik majetku a hospodaření s majetkem, - typy majetku obcí a krajů.4. Rozpočtový proces a hospodaření podle rozpočtu- sestavování rozpočtu a etapy rozpočtového procesu,- rozpočtová skladba.5. Příjmy územních rozpočtů- daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. 6. Používání úvěrů, zadluženost- typy zápůjčních prostředků,- problematika zadluženosti obcí, únosná velikost dluhové služby.7. Výdaje územních rozpočtů- zaměření výdajů rozpočtů obcí,- zaměření výdajů rozpočtů krajů.8. Zřizování a zakládání organizací- organizační formy zajišťování veřejných služeb,- zřizování organizací,- sdružování obcí a spolupráce obcí s jinými subjekty.9. Podpora podnikání- vztah územních celků k podnikání, vlastní podnikání,- podpora podnikatelské činnosti obce, infrastrukturní podmínky v obcích.10. Hodnocení efektivnosti hospodaření - běžný a kapitálový rozpočet,- hledisko dlouhodobosti v hospodaření,- rating - bonita obcí.11. Audit- přezkoumání hospodaření,- audit, finanční audit, výkonostní audit.12. Finanční vztahy mezi veřejnými rozpočty13. Informační stránka hospodaření územních samosprávných celků- výkazy o hospodaření.14. Parametry hospodaření územních rozpočtů v ČR- velikost a struktura obecních rozpočtů v ČR, - struktura příjmů a výdajů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku