153-0124/03 – Hospodaření obcí a krajů (HOK)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KNE04 Ing. Silvie Goliášová
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat rozpočty obcí a krajů. Charakterizovat příjmy a výdaje rozpočtů obcí a krajů. Vysvětlit kroky rozpočtového procesu. Analyzovat a srovnávat hospodaření krajů a obcí. Vysvětlit přístupy k sestavení rozpočtu. Popsat hlavní dílčí aspekty hospodaření obcí a krajů.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení principy hospodaření územních samosprávných celků v ČR: obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí. Postiženy jsou zdroje a okruhy výdajů těchto rozpočtů, pravidla hospodaření, rozpočtový proces sestavování rozpočtu, vazby k jiným veřejných rozpočtům: Předmět dále postihuje současný vývoj a praktické problémy územních rozpočtů.

Povinná literatura:

Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4 Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v aktuálním znění) Schneiderová, I. Rozpočtová skladba v roce 2006 a rozpočtový proces. Rožďalovice: REVOS-L, 2006. ISBN 80-903160-3-4. Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Jak řídit kraj, město, obec: Rukověť územní samosprávy. II. díl, Finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 135 s. ISBN 80-210-2955-2. Halásek, D., Pilný, J., Tománek, P. Určování bonity obcí. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. 130 s. ISBN 80-248-0159-0. Havlan, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, 2004. 375 s. ISBN 80-7201-453-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hospodářské postavení obcí a krajů - historický vývoj, - orgány obcí a krajů v současném obecním a krajském zřízení v ČR. 2. Finanční politika obcí o krajů - principy fiskálního federalismu, fiskální decentralizace, - postavení územních rozpočtů v ČR. 3. Majetek - vznik majetku a hospodaření s majetkem, - typy majetku obcí a krajů. 4. Rozpočtový proces a hospodaření podle rozpočtu - sestavování rozpočtu a etapy rozpočtového procesu, - rozpočtová skladba. 5. Příjmy územních rozpočtů - daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. 6. Používání úvěrů, zadluženost - typy zápůjčních prostředků, - problematika zadluženosti obcí, únosná velikost dluhové služby. 7. Výdaje územních rozpočtů - zaměření výdajů rozpočtů obcí, - zaměření výdajů rozpočtů krajů. 8. Zřizování a zakládání organizací - organizační formy zajišťování veřejných služeb, - zřizování organizací, - sdružování obcí a spolupráce obcí s jinými subjekty. 9. Podpora podnikání - vztah územních celků k podnikání, vlastní podnikání, - podpora podnikatelské činnosti obce, infrastrukturní podmínky v obcích. 10. Hodnocení efektivnosti hospodaření - běžný a kapitálový rozpočet, - hledisko dlouhodobosti v hospodaření, - rating - bonita obcí. 11. Audit - přezkoumání hospodaření, - audit, finanční audit, výkonostní audit. 12. Finanční vztahy mezi veřejnými rozpočty 13. Informační stránka hospodaření územních samosprávných celků - výkazy o hospodaření. 14. Parametry hospodaření územních rozpočtů v ČR - velikost a struktura obecních rozpočtů v ČR, - struktura příjmů a výdajů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 13  0
                Písemka Písemka 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 12  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku