153-0300/01 – Veřejná ekonomika a správa A (.)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje základní vědomosti o veřejné ekonomice a veřejné správě, nezbytné pro absolventy programu hospodářská politika a správa.Pozornost je věnována i praktické aplikaci veřejné ekonomiky a správy např. zadávání veřejných zakázek, veřejné kontrole, dokumentům a lefislativě ve veřejné správě.

Povinná literatura:

Základní: Halásek, D.Veřejná ekonomika. Opava: Optys,2007. ISBN:80-85819-60-0 Halásková, M.,Kovář,J. Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava: Ekf, 2004. ISBN 80-248-0587-1 Halásková, M.Veřejná ekonomika.Ostrava: VŠB-TU Ostrava,Ekf,2002 ISBN 80-248- 0024-1 Skulová S.: Základy správní vědy. Brno, Masarykova univerzita 1998. 234 s. ISBN 80-210-1828-3. Doporučená: Nemec, J. Verejná ekonómia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, EkF, 2000 Strecková, Y., Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998 Svatoň J., Sirovátka T.: Stát a veřejná politika (vybrané texty). ESF MU Brno 1997. 138 s. ISBN 80-210-1612-4. Časopisy Ekonom,Veřejná správa, Moderní obec, Obec a finance

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

přednášky 1.Veřejná ekonomika definice pojmů, obsah a pojetí, vzájemný vztah s veřejnou ekonomií,základní teoretická východiska , veřejné statky( čisté, smíšené), externality jejich význam a uplatnění, 2. Úloha státu v ekonomice tržní selhání, vládní selhání, zásahy státu, formy, funkce a typologie státu 3. Teorie veřejné volby předmět zkoumání,význam a aplikace pro veřejný sektor, přímá a nepřímá demokracie (pravidla hlasování), volič medián, 4. Veřejný a občanský sektor definice, vznik, vývoj, velikost,veřejný sektor a potřeby, faktory ovlivňující veřejný sektor, efektivnost ve veřejném sektoru, 5.Veřejné finance veřejné rozpočty, rozpočtová skladba a rozpočtový proces,veřejné příjmy a výdaje, mezinárodní veřejné finance, rozpočet EU (příjmy a výdaje EU), 6. Veřejné investice a veřejné zakázky uplatnění a použití veřejných investic ve veřejné ekonomice,veřejná podpora,veřejné projekty, veřejná zakázka (význam,předpoklady a uplatnění, způsoby zadávání) 7.Veřejná informatika cíle a priority státní informační politiky, informační systémy veřejné správy, státní informační systém, územní informační systémy,svobodný přístup k informacím, 8. Stát a veřejná správa definice základních pojmů, veřejná politika, typy států a modely veřejné správy, samospráva územní a zájmová 9. Normotvorba ve veřejné správě právní a organizační předpisy, zákonodárství (proces, instituce), podzákonné předpisy vláda, ústřední orgány, kraje, obce, ostatní orgány státu),statuty, jednací řády apod. 10. Organizace a fungování výkonné moci vláda, prezident republiky, ústřední orgány státní správy, resortní systémy a jejich územní organizace, výkon státní správy samosprávnými orgány 11. Kontrola a výkon spravedlnosti veřejná kontrola, vnitřní kontrola a její organizace, finanční kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, resortní kontrolní činnost a její instituce, soudnictví a státní zastupitelství 12. Institucionální a personální stránka veřejné správy typy institucí veřejné správy, vnitřní organizace institucí, funkční místa, obsazování funkčních míst, volby, úředníci 13. Materiálně technická a ekonomická stránka veřejné správy budovy pro veřejnou správu, pracoviště, kancelářská technika, náklady na veřejnou správu a její financování, správní a soudní poplatky 14. Informační a dokumentační stránka veřejné správy specifika informací ve veřejné správě, tvorba, evidence a oběh dokumentů, doručování,archivnictví cvičení 1. Veřejné statky a externality 2. Právní normy a odborná periodika, procvičení základních pojmů 3. Dokumentace státní správy ( parlament, vláda, ústřední orgány) 4. Dokumentace územní samosprávy ( kraje a obce) 5. Veřejná kontrola - příklad NKÚ, finanční kontrola 6. Veřejné zakázky a veřejné projekty 7. Sektory a organizace ve veřejné ekonomice

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.