153-0301/04 – Ekonomika veřejného sektoru (EVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: • charakterizovat a identifikovat jednotlivá odvětví veřejného sektoru, • vymezit jejich institucionální, legislativní a dokumentační aspekty, • definovat roli veřejného sektoru v rámci národního hospodářství. Budete schopni: • zhodnotit postavení jednotlivých odvětví v rámci celého veřejného sektoru, • identifikovat subjekty podílející se na zajišťování služeb veřejného sektoru, • posoudit mikroekonomické a makroekonomické souvislosti a racionální fungování, vybraných odvětví a segmentů veřejného sektoru. Získáte: • znalosti o struktuře jednotlivých odvětvích veřejného sektoru, • vědomosti o způsobech financování, jak z veřejných, tak soukromých zdrojů, • ucelený přehled o ekonomice soukromého i veřejného sektoru v jednotlivých odvětvích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti a praktické poznatky o jednotlivých segmentech veřejného sektoru, jejich ekonomice a organizaci se zřetelem na alokaci veřejných výdajů do jednotlivých odvětví a segmentů veřejného sektoru. Důraz je dále kladen na mikroekonomické a makroekonomické souvislosti, racionální fungování, management a mezinárodní srovnání vybraných odvětví a segmentů veřejného sektoru.

Povinná literatura:

DUBEN, R. Ekonomika veřejného sektoru I. Praha: VŠE Praha, 2001. HALÁSEK, D., LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru (vybrané kapitoly). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 230 s. ISBN 978-80-248-1854-2. REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3.

Doporučená literatura:

REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. 264 s. ISBN 80-86119-60-2. REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika veřejného sektoru. Brno: MU, 2001. STEPHEN J. BAILEY. Veřejný sektor: teorie, politika a praxe. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 455 s. ISBN 90-86432-61-0. STIGLITZ, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejná politika a teoretická východiska fungování veřejného sektoru, role a funkce státu, krajů a obcí v ekonomice ČR, vymezení veřejného sektoru v rámci národního hospodářství řízení veřejnou správou, regulační zásahy do hospodářského života (institucionální, ekonomické) 2. Veřejné výdaje jako zdroj financování veřejného sektoru, struktura produkovaných statků a služeb a mezinárodní standardy rozpočtové skladby v ČR, druhové a funkční členění veřejných výdajů, analýza nákladů a výnosů veřejných projektů, výběr a hodnocení veřejných projektů 3. Veřejná správa jako organizátor a koordinátor veřejných služeb, struktura systémů veřejné správy v ČR a EU 4. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání v segmentu obrany 5. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů bezpečnost, civilní, požární a právní ochrana 6. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů vzdělávání, výzkum a vývoj 7. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu sociálního zabezpečení 8. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu zdravotnictví 9. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů kultura, náboženství a sdělovací prostředky 10. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů bydlení a komunální služby 11 Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů zajišťujících zásobování energiemi 12. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů doprava a spoje 13. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů vodní hospodářství, životní prostředí a územní plánování 14. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů zemědělství, lesnictví a dalších odvětví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Vyžaduje se minimálně 75% seminářů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní