153-0302/02 – Ekonomika neziskových organizací (ENO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět  klasifikovat a charakterizovat právní formy neziskových organizací v ČR;  popsat teorie neziskových organizací; Budete schopni  rozlišit právní a ekonomické aspekty fungování státních a nestátních neziskových organizací;  vyjmenovat kritéria třídení neziskových organizací;  definovat základní principy řízení neziskových organizací; Získáte  praktické zkušenosti pro analýzu hospodaření neziskových organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s principy fungování neziskových organizací. Objasňuje jejich význam ve společnosti a národním hospodářství. Dále také objasňuje roli neziskových organizací z pohledu ochránce demokratických principů země. V rámci výuky jsou studenti seznamování s principy neziskového sektoru , se specifiky neziskových organizací, se způsoby jejich hospodaření a zdrojů financování. V rámci studia jsou také zasvěcováni do řízení a rozhodování neziskových organizací, marketingu a fundraisingu.

Povinná literatura:

STEJSKAL, Jan, Helena KUVÍKOVÁ a Kateřina MAŤÁTKOVÁ. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky: se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-973-9. BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1650-9. BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4487-2. CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU. http://www.e-cvns.cz RADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE. http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html

Doporučená literatura:

VRABKOVÁ, Iveta, Ivana VAŇKOVÁ, Jiří BEČICA a Šárka KRYŠKOVÁ. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4. BACHMANN, Pavel. Management neziskové organizace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-130-3. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5651-0. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4040-9. VÍT, Petr. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5477-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, tets, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

znalost všeobecné problematiky z oblasti organizací

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Národní hospodářství podle principů financování 2.Úloha neziskových organizací v národním hospodářství a v občanské společnosti 3. Základy teorie neziskových organizací. 4. Zásady fungování NO 5. Typologie neziskových organizací v ČR. 6. Nevládní neziskové organizace 7. Veřejnoprávní neziskové organizace 8. Základní zákony o neziskových organizacích 9. Řízení jako ekonomický nástroj v NO 10. Marketing v NO 11. Uplatnění fundraisingu v NO 12.Management v NO 13. Finance v NO 14. Finanční analýza v NO

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku