153-0302/02 – Ekonomika neziskových organizací (ENO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět  klasifikovat a charakterizovat právní formy neziskových organizací v ČR;  popsat teorie neziskových organizací; Budete schopni  rozlišit právní a ekonomické aspekty fungování státních a nestátních neziskových organizací;  vyjmenovat kritéria třídení neziskových organizací;  definovat základní principy řízení neziskových organizací; Získáte  praktické zkušenosti pro analýzu hospodaření neziskových organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s principy fungování neziskových organizací. Objasňuje jejich význam ve společnosti a národním hospodářství. Dále také objasňuje roli neziskových organizací z pohledu ochránce demokratických principů země. V rámci výuky jsou studenti seznamování s principy neziskového sektoru , se specifiky neziskových organizací, se způsoby jejich hospodaření a zdrojů financování. V rámci studia jsou také zasvěcováni do řízení a rozhodování neziskových organizací, marketingu a fundraisingu.

Povinná literatura:

KRYŠKOVÁ, Šárka. Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně. Vydání první. Praha: Leges, 2019. 302 stran. ISBN 978-80-7502-378-0. VRABKOVÁ, Iveta a kol. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4. BEČICA, Jiří a František VARADZIN. Sídla a produkční potenciál (fungování a ekonomický potenciál obcí v ČR s příklady z území Moravskoslezského kraje). Praha: Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-906594-0-7. VÍT, Petr. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5477-2. 4487-2. CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU. http://www.e-cvns.cz RADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE. http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html

Doporučená literatura:

JOŠT, Marek. Nestátní neziskové organizace: právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost. Vydání první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019. 249 stran. ISBN 978-80-245-2325-5. KRECHOVSKÁ, Michaela, HEJDUKOVÁ, Pavlína a HOMMEROVÁ, Dita. Řízení neziskových organizací: klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. 203 stran. Expert. ISBN 978-80-247-3075-2. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5651-0. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4040-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, tets, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

znalost všeobecné problematiky z oblasti organizací

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Národní hospodářství podle principů financování 2.Úloha neziskových organizací v národním hospodářství a v občanské společnosti 3. Základy teorie neziskových organizací. 4. Zásady fungování NO 5. Typologie neziskových organizací v ČR. 6. Nevládní neziskové organizace 7. Veřejnoprávní neziskové organizace 8. Základní zákony o neziskových organizacích 9. Řízení jako ekonomický nástroj v NO 10. Marketing v NO 11. Uplatnění fundraisingu v NO 12.Management v NO 13. Finance v NO 14. Finanční analýza v NO

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní