153-0303/01 – Sociální politika (SP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• popsat systém sociální politiky • charakterizovat základní etapy vývoje sociální politiky a objasnit faktory, které vedly ke změnám • vysvětlit podstatu nerovnosti ve společnosti, koncepty chudoby a přístupy k jejímu měření • charakterizovat účel kolektivního vyjednávání • popsat základní aspekty mzdové politiky z pohledu sociální politiky • objasnit účel, strukturu a základní znaky programů sociálního zabezpečení a péče o zdraví • vypočítat životní minimum a částku živobytí pro konkrétní osobu, rodinu • vyhodnotit sociální událost a nalézt řešení v sociálně zdravotním systému

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je orientován na objasnění základních principů a mechanismů fungování sociální politiky v České republice v kontextu mezinárodního vývoje. Důraz je kladen na ekonomickou dimenzi sociální politiky. Student je seznámen se základními aspekty vývoje sociální politiky a zejména s charakteristikou současného stavu. Jsou vysvětleny jednotlivé modely sociální politiky, vazba na hospodářskou politiku a faktory, které koncepci sociální politiky ovlivňují. Rozebrána je úloha subjektů v sociální politice a zdroje a nástroje jejího financování. Pozornost je zaměřena na problém nerovnosti ve společnosti, zejména chudoby, a přístupy k jejímu řešení. V předmětném zájmu jsou základní sociální ekonomické aspekty politiky zaměstnanosti (s těžištěm na zabezpečení v nezaměstnanosti) a politiky mzdové, dále základní parametry systému sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální péče - pomoc), sociální aspekty zdravotní politiky a role sociální politiky v oblasti vzdělávání a bydlení. (Ekonomická dimenze problematiky je dále prohlubována ve volně navazujícím předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení; mezinárodnímu kontextu se podrobněji věnuje předmět Sociální politika v zemích EU)

Povinná literatura:

KREBS, V.a kol. Sociální politika.Praha: Aspi Publishing, 2007. ISBN 978-80-7357-276-1.

Doporučená literatura:

Aktuální doporučená literatura je sdělována průběžně na přednáškách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojmové vymezení sociální politiky a její postavení v ekonomice (pojetí a obsah sociální politiky, nástroje, subjekty, principy, makroekonomická a makrosociální dimenze sociální politiky, účinky sociální politiky). 2. Geneze sociální politiky v mezinárodním měřítku (etapy vývoje sociální politiky, úloha státu a nestátních subjektů v sociální politice, typologie sociálního státu - státu sociálních služeb - dle diferenciačních kritérií). 3. Nerovnost ve společnosti, spravedlnost a efektivnost, chudoba (sociální stratifikace, kritéria spravedlivého rozdělování, základní kategorie a koncepty chudoby, metody měření chudoby a přístupy ke stanovení oficiální hranice chudoby; životní a existenční minimum v ČR). 4. Programy sociální ochrany ve vyspělých zemích (základní charakteristika přístupů zemí z hlediska konstrukce programů, rozsahu, způsobů financování, správy a konstrukce dávek). 5. Sociální konsensus, kolektivní vyjednávání (role odborů a zaměstnavatelů v sociální politice, aspekty kolektivního vyjednávání, úrovně a vývojové tendence kolektivního vyjednávání ve vyspělých zemích, kolektivní vyjednávání v ČR). 6. Základní sociálněekonomické aspekty mzdové politiky (vazba mezi sociální politkou a mzdovou politikou, vliv kolektivního vyjednávání a vliv státu na mzdovou politiku, sociální aspekty tvorby mezd, nástroje ochrany mzdy, koncepce minimální mzdy; mzdová politika v podnikatelské a nepodnikatelské sféře z pohledu sociální politiky v ČR). 7. Sociální politika v oblasti zaměstnanosti (sociální aspekty strategie politiky zaměstnanosti, právo na zaměstnání a jeho realizace v ČR z pohledu sociální politiky; podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). 8. Systém sociálního zabezpečení v ČR - sociální pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění: účel a znaky systému, rizika, dávky, správa a financování). 9. Sociální zabezpečení v ČR - státní sociální podpora (účel a znaky systémů, rizika, dávky, správa a financování). 10. Sociální zabezpečení v ČR - sociální pomoc (stav hmotné nouze, sociální péče, sociální služby - účel a znaky systému, rizika, dávky, správa, financování). 11. Zdravotní péče a sociální politika (sociální aspekty tvorby zdravotní politiky, vliv modelu sociální politiky na systém zdravotní péče; veřejné zdravotní pojištění v ČR - účel, správa, financování).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2004/2005 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (05) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku