153-0304/01 – Veřejné finance A (VFA)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat soustavu veřejných rozpočtů. Identifikovat a klasifikovat základní zdroje veřejných rozpočtů. Popsat vztahy mezi veřejnými rozpočty. Popsat strukturu veřejných rozpočtů. Charakterizovat hlavní problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí. Postihuje hlavní funkce veřejných rozpočtů a hlavní typy jejich příjmů – daně a poplatky. Dále postihuje typy veřejných rozpočtů používaných v ČR a jejich principy hospodaření, tj.: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizační složky a příspěvkové organizace a rozpočet EU.

Povinná literatura:

TOMÁNEK, P. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB – TUO, 2008 PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-049-1. KINŠT, J; PAROUBEK, J. Rozpočtová skladba v roce 2009 a praktické příklady. Olomouc: Anang, 2008. ISBN 978-80-7263-486-6.

Doporučená literatura:

PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2008. ISBN978—80-7357-351-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět veřejných financí - struktura veřejných financí v podmínkách ČR, - funkce veřejných financí, - toky v ekonomice mezi sektory, - srovnání velikosti veřejných financí v různých zemích. 2. Systém veřejných financí na příkladu USA - úrovně fiskálního systému a proporce z hlediska struktury a objemu příjmů a výdajů, - subjekty fiskálního procesu, - průběh rozpočtového procesu a funkce jednotlivých subjektů , - pravomoc ke zdanění, růst veřejných výdajů. 3. Struktura veřejných výdajů a příjmů - hlediska a přístupy ke klasifikaci činností uplatnitelná ve rámci veřejných financí, - tendence vývoje veřejných výdajů, příčiny růstu veřejných výdajů, - typy příjmů veřejných rozpočtů, - základní daňové teorie a daňové principy. 4. Typy daní - daně z důchodů jednotlivců a společností, - univerzální a selektivní spotřební daně, - daně z majetku a bohatství, zdanění v případě úmrtí, cla, dávky, poplatky. 5. Daně a zásady zdaňování - zásada užitku, zásada schopnosti daňové úhrady, - vertikální a horizontální spravedlnost, - zdaňování důchodů, zdaňování spotřeby. 6. Fiskální federalizmus - vertikální a horizontální struktura rozpočtové soustavy, fiskální decentralizace, - zásady financování jednotek v sytému fiskálního federalismu, - zajišťování stejných podmínek formou stejné daňové ceny a stejného daňového úsilí. 7. Rozpočtová pravidla státu - rozpočtová soustava, typy příjmů a výdajů státního rozpočtu, - časové a účelové použití prostředků, - rozpočtová opatření, rezervy, - zvláštní účet sociálního zabezpečení, - porušení rozpočtové kázně, - rozpočtová skladba. 8. Státní rozpočet - státní rozpočet jako historická kategorie a jeho atributy, - typy příjmů a výdajů, - rozpočtový proces, - časový nesoulad příjmů a výdajů státního rozpočtu, - vyrovnanost státního rozpočtu – metodické problémy, - státní pokladna. 9. Veřejné fondy ČR - tvorba zdrojů fondů, použití prostředků, pravidla hospodaření, - státní fondy, - privatizační majetkové fondy, - svěřenecké fondy, - fondy typu vládních agentur, 10. Rozpočtové určení daní a poplatků v ČR - rozpočtové určení daní, - správní poplatky, - soudní poplatky, - poplatky za znečistění životního prostředí, - místní poplatky. 11. Správa daní a poplatků v podmínkách ČR - územní finanční orgány a jejich územní působnost, - místní příslušnost správy jednotlivých daní, etapy daňového řízení. 12. Územní finance ČR - rozpočty obcí a krajů, orgány územních celků, - zásady hospodaření a rozpočtový proces, - druhy příjmů a výdajů, příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, dotace, - možnosti ovlivňování příjmů, zřizování organizací, zadluženost. 13. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek - samostatnost hospodaření, jejich vznik, vztah ke zřizovateli, - fondy, - hlavní a jiná činnost, - zlepšený hospodářský výsledek, - rozdíly pravidel hospodaření podle druhu zřizovatele. 14. Společný rozpočet Evropské unie - rozpočet EU, - pravidla při sestavování společného rozpočtu, - vyrovnanost rozpočtu, procedura sestavování, - příjmy a výdaje společného rozpočtu, monitorování rozpočtů členských zemí EU. 15. Financování projektů z prostředků EU - programové dokumenty, - orgány podílející se na financování, - implementace a monitorování. 16. Rozpočtová politika a veřejný dluh; - příčiny vzniku veřejného dluhu, mimorozpočtové příčiny vzniku veřejného dluhu, - čistý dluh, hrubý dluh, ekonomie veřejného dluhu, - veřejný dluh ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku