153-0304/02 – Veřejné finance A (VFA)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat soustavu veřejných rozpočtů. Identifikovat a klasifikovat základní zdroje veřejných rozpočtů. Popsat vztahy mezi veřejnými rozpočty. Popsat strukturu veřejných rozpočtů. Charakterizovat hlavní problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí. Postihuje hlavní funkce veřejných rozpočtů a hlavní typy jejich příjmů – daně a poplatky. Dále postihuje typy veřejných rozpočtů používaných v ČR a jejich principy hospodaření, tj.: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizační složky a příspěvkové organizace a rozpočet EU.

Povinná literatura:

TOMÁNEK, P. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB – TUO, 2008 PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-049-1. KINŠT, J; PAROUBEK, J. Rozpočtová skladba v roce 2009 a praktické příklady. Olomouc: Anang, 2008. ISBN 978-80-7263-486-6.

Doporučená literatura:

PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2008. ISBN978—80-7357-351-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky nejsou stanoveny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět veřejných financí: - struktura veřejných financí v podmínkách ČR, - funkce veřejných financí, - toky v ekonomice mezi sektory. 2. Příjmy veřejných rozpočtů: - typy zdrojů veřejných rozpočtů, - daně a jejich členění, - daňová spravedlnost, - důchodové daně, - spotřební daně, - majetkové daně, - cla. 3. Fiskální federalizmus: - principy fiskálního federalizmu, - modely fiskálního federalizmu, - fiskální federalizmus v ČR. 4. Státní rozpočet: - příjmy státního rozpočtu, - výdaje státního rozpočtu, - rozpočtový proces, - vyrovnanost státního rozpočtu. 5. Veřejné fondy: - veřejné fondy, - státní fondy, - majetkové a privatizační fondy, - fondy typu vládních agentur, - svěřenecké fondy. 6. Územní rozpočty: - hospodaření obcí, - hospodaření krajů, - hospodaření dobrovolných svazků obcí, - hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti. 7. Příspěvkové organizace a organizační složky: - organizace ve veřejném sektoru, - organizační složky státu a územních celků, - příspěvkové organizace státu a územních celků. 8. Rozpočet EU: - rozpočtové zásady, - rozpočtový proces, - příjmy a výdaje rozpočtu EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku