153-0305/01 – Sociální politika v zemích EU (SPEU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• analyzovat přístupy členských zemí EU ke konstrukci programů sociální politiky • odlišit vlivy členského státu a vlivy orgánů EU na konstrukci programů v dané zemi • zhodnotit přístupy členských zemí EU a EU k sociální politice • diskutovat a navrhovat opatření ke změně správy a financování sociální politiky v ČR

Vyučovací metody

Anotace

Předmět svým obsahem (nepřímo) navazuje na znalosti získané v předmětu Sociální politika. Hlouběji analyzuje modely sociální politiky v Evropě (v zemích EU), zejména s ohledem na teorie společnosti a hospodářskou politiku. Objasňuje vliv mezinárodních organizací a společenství (mezinárodních dokumentů, úmluv, směrnic, doporučení...) na koncepci sociální politiky v zemích EU; s těžištěm na na aktivity, nástroje a formy působení ES-EU obecně i v jednotlivých oblastech sociální politiky - sociální dimenze evropské strategie zaměstnanosti, strategie modernizace sociální ochrany, koordinace systémů sociálního zabezpečení, nástroje boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení; aplikace na jednotlivé oblasti (odvětví - programy) sociální ochrany.Současná koncepce sociální politiky v členských zemích EU je dokumentována na příkladech vybraných zemí.

Povinná literatura:

Munková, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2004. Přednášky z předmětu Sociální politika v zemích EU.

Doporučená literatura:

1. Brdek, M. Jírová,H.Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: Codex Bohemia, 1998. 2. Brdek, M. a kol.Trendy sociální politiky v evropské sociální politice.Praha: Aspi Publishing, 2000. 3. European Social Charter. Collected texts. Strasbourg: Council of Europe, 2000. 4. Geyer, R.R. Exploring European Social Policy. Cambridge: Polity Press, 2000. 5. Klvačová, E. Prohlubování evropské integrace. Praha: Proffesional Publishing, 2005. 6. Pennings, F. Introduction to European Social Security Law. The Hague: Kluwer Law International, 2001. 7. Social Quality: A vision for Europe. The Hague: Kluwer Law International, 2001. Další aktuální literatura je dle potřeby průběžně doporučována na přednáškách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu (cíl, obsah, literatura; specifika historicky podmíněných rozdílů v sociální politice evropských a mimoevropských zemí). 2. Modely sociální politiky - sociálního státu v Evropě (resp. v zemích EU; zejména ve vazbě na teorie společnosti a hospodářskou politiku). 3. Sociální politika ve vztahu k EU (hlavní zásady a nástroje pro spolupráci v sociální oblasti v kontinuitě vývoje od Římské smlouvy do současnosti). 4. Sociální dimenze evropské strategie zaměstnanosti (základní cíle a pilíře strategie, koordinační mechanismy, nástroje). 5. Strategie modernizace sociální ochrany v zemích EU (sociálně ekonomické faktory ovlivňující parametry koncepcí sociální ochrany, základní cíle, strategie, nástroje). 6. Zabezpečení ve stáří (důchodové systémy) v zemích EU (přímo a nepřímo závazná legislativa, oblasti nezávazné spolupráce, role evropských institucí a výborů související s důchodovým systémem; konstrukce programů důchodového zabezpečení ve vybraných zemích). 7. Zabezpečení v nemoci v zemích EU (politika EU k zabezpečení v nemoci; přístupy ke konstrukci programů; kostrukce programů ve vybraných zemích). 8. Rodinná politika v zemích EU (politika EU k zabezpečení rodin; přístupy ke konstrukci programů; konstrukce programů ve vybraných zemích). 9. Cíle, úkoly a nástroje boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v EU. 10.Koordinace systémů sociálního zabezpečení v zemích EU (důvody vedoucí ke koordinaci, principy koordinace, nástroje; aplikace na jednotlivá odvětví sociálního zabezpečení). 14. Aktuální problémy v oblasti sociální politiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  51 3
        Zápočet Zápočet   0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.